Vil ha flere kvinner i toppen i akademia

Kvinneandelen blant norske professorer ligger på rundt 31 prosent og utviklingen går for sakte. Nå lanserer Forskningsrådet en ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver for å få fart på endringene.

Tall fra 2016 viser at Norge ligger midt på treet vedrørende andelen kvinnelige professorer sammenlignet med resten av Europa. Kilde: NIFU
Tall fra 2016 viser at Norge ligger midt på treet vedrørende andelen kvinnelige professorer sammenlignet med resten av Europa. Kilde: NIFU

Mange tenker på Norge som et ledende likestillingsland, men innen forskning og innovasjon er det mye som gjenstår om vi skal toppe listen i Europa.

–  Selv om vi får stadig flere norske kvinnelige forskere så går utviklingen for tregt, særlig på toppstillingene som for eksempel professor. Dette må vi gjøre noe med, og Forskningsrådets nye policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver skal bidra til dette, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.  

To hovedutfordringer

Det er to hovedutfordringer når det gjelder kjønnsbalanse i norsk forskning og innovasjon. Den ene er at rekrutteringen opp mot toppnivået fortsatt er mannsdominert og at utjevningen går langsomt. Den andre er at mange fag, profesjoner og spesialiseringer i stor grad er kjønnsdelte.

Særlig innenfor matematikk og naturvitenskap er kvinneandelen på toppnivå lav, sammenliknet med andelen på lavere nivåer. Selv på områder der kvinner er i flertall blant doktorandene, for eksempel innenfor helsefag, er det flest menn som går videre i forskerkarrieren mot toppnivå.

I den nye policyen lanserer Forskningsrådet en rekke tiltak for å øke kvinneandelen blant toppforskere, gi mer likestilte karriereløp for kvinner og menn, skape jevnere kjønnsfordeling i fag og profesjoner og større mangfold i forskningens innhold.

Nye krav

–  Forskningsrådet skal være en pådriver for kjønnsbalanse og kunnskap om kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon. Denne policyen er et nytt kapittel i det viktige arbeidet for å øke kvinneandelen i toppen i forskningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. 

Det skal blant annet utvikles ny kunnskap om hva som vil øke kvinneandelen i forskning i næringslivet. I tillegg skal det kreves planer og rapportering for å fremme god kjønnsbalanse og karriereutvikling i senterordninger og større prosjekter.

Faktaboks

Policyen inneholder fem innsatsområder for Forskningsrådets tiltak:

  • Eksellenssatsinger
  • Næringslivet
  • Livsfasetilpasset karrierepolitikk
  • Kjønnsperspektiver
  • Kompetanse og kvalitet internt i Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 02.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.