To nye samfunnsvitenskapelige forskningssentre for miljøvennlig energi

Norges forskningsråd har tildelt to nye sentre for samfunnsvitenskapelig energiforskning (FME Samfunn).

På bildet er Tone Ibenholt (Forskningsrådet), Tanja Winther (INCLUDE), Asgeir Tomasgard (NTRANS), Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg under tildeling av FME-status 21. mai 2019.

På Energiforskningskonferansen tirsdag 21. mai, kunngjorde olje- og energiministeren at følgende to sentre får status som FME innenfor samfunnsvitenskap:

  • Norwegian Centre for Energy Transition strategies - NTRANS
    Vertsinstitusjon: NTNU
  • INCLUsive Decarbonization and Energy transition - a centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders - INCLUDE
    Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo

Olje- og energidepartementet finansierer de nye sentrene gjennom Forskningsrådet med 200 millioner kroner. I tillegg vil sentrene få finansiering fra brukerpartnere og forskningsinstitusjoner.

- Jeg er glad for å videreføre satsingen på sentre for samfunnsvitenskapelig energiforskning. Teknologien utvikler seg raskt og i årene framover skal vi gjennom store endringer på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi trenger også samfunnsfaglig forskning for å være best mulig rustet og jeg forventer at de to nye sentrene vil spille en viktig rolle i dette arbeidet, sier Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Kunnskap om sammenhenger og utviklingstrekk i samfunnet er avgjørende for å at vi skal kunne sikre nødvendig energiomlegging og redusere klimagassutslipp. En solid innsats på samfunnsvitenskapelig forskning vil kunne gi oss denne kunnskapen.

- Vi når ikke energi- og klimamålene med teknologi alene; kunnskap om politikk, marked og brukere er avgjørende. Jeg er glad for at vi kan videreføre ordningen med samfunnsvitenskapelige FME-er og for at vi får to nye sentre med svært ulike og komplementære tilnærminger til temaet, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd John-Arne Røttingen.

Hvert senter kan ha FME-status i inntil åtte år. Forskningssentrene for miljøvennlig energi samler de beste norske forskningsmiljøene og brukere i næringsliv og forvaltning til felles og langsiktig samarbeid om sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet. I tillegg til sentrene innenfor samfunnsvitenskap, ble det etablert åtte teknologisk rettede FME-er i 2016. Det forventes at de nye samfunnsvitenskapelige FME-ene skal samarbeide nært med de teknologirettede sentrene.

De to nye FME-ene erstatter tre samfunnsvitenskapelige sentre som ble etablert i 2011 og som vil avsluttes i løpet av de neste månedene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 15.42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.