Norske fagmiljøer deltar sterkt i nordisk innovasjonssatsing innen persontilpasset medisin

Nordiske forsknings- og innovasjonsråd vil sammen finansiere syv nordiske prosjekter på i alt 165 millioner kroner for å få frem innovasjoner og ny kunnskap som skal gi skreddersydd behandling til hver enkelt pasient. Norske fagmiljøer deltar i alle prosjektene.

- Vi står foran et skifte i utvikling og levering av helsetjenester. Persontilpasset medisin er i rask utvikling internasjonalt og potensialet for innovasjon og næringsutvikling er stort. Med disse prosjektene har de nordiske landene mulighet til å ta en ledende rolle internasjonalt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forsknings- og innovasjonsråd fra de fem nordiske landene har gått sammen om en felles satsing innenfor persontilpasset medisin. Persontilpasset medisin handler om nøyaktig og målrettet forebygging, diagnostisering og behandling som muliggjøres på grunn av bioteknologi og digitalisering. Hver og en av oss har en unik biologi og genetisk profil som er viktig for vår helse, for hvilke sykdommer vi utvikler og hva slags behandling vi trenger. Med nøyaktig diagnostikk og medisinering kan vi få den medisinen som virker på nettopp oss og unngå bivirkninger. Rett behandling er det beste for pasienten, for helsetjenestene og det sparer storsamfunnet for tid og penger.  

Milepæl

– Tildelingen er en viktig milepæl for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin i Norden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Norden er i en posisjon til å ta føringen internasjonalt og bli en unik testarena innen persontilpasset medisin. Med gode helsedata fra tilsammen nær 30 millioner innbyggere vil Norden ha et internasjonalt fortrinn i arbeidet med å utvikle og innføre mer treffsikre behandlingsmetoder for mange ulike sykdommer.

- Norden er vår nærmeste samarbeidsarena og springbrett ut mot resten av verden. De nordiske landene har ganske like helsetjenester og møter mange av de samme utfordringene. Derfor er samarbeid med godt etablert og internasjonalt posisjonert helseindustri i våre naboland viktig for norsk helsenæring, sier Røttingen.

Det er norske deltagere i alle de syv prosjektene som får støtte og de kommer fra universiteter og helseforetak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i tillegg til Statens legemiddelverk og næringslivet. De finansierte prosjektene er av høy faglig kvalitet og kombinerer kunnskap og innsikt fra mange ulike fagfelt innenfor bioteknologi, medisin og IKT.

Hjertesykdommer og søvnproblemer i forbindelse med snorking

Ett av prosjektene skal utvikle en algoritme for å treffsikkert behandle hjertepasienter. Prosjektet, som har navnet PM-HEART ledes fra Rigshospitalet i København og de norske forskerne er fra NTNU og Universitetet i Oslo. Målet er å utvikle en algoritme som kan forutsi i hvilke tilfeller behandling ikke er nødvendig. Algoritmen er basert på store sett med helsedata, inkludert ultralydbilder fra hjerteundersøkelser. Prosjektet vil også se på de etiske, juridiske og samfunnsøkonomiske aspektene ved håndtering av personlige og ofte følsomme helsedata for hjertepasienter.

I et annet prosjekt, NordSleep, samarbeider forskere fra Island, Finland og Norge for å utvikle en behandling for personer som har dårlig søvnkvalitet på grunn av pusteproblemer knyttet til snorking, kalt søvnapné. Sykdommen rammer minst en av ti, og det er store variasjoner i sykdomsspekteret. Ved hjelp av kunstig intelligens skal forskerne forbedre søvnanalysene som i dag brukes og utvikle metoder som fanger den enkelte persons søvn- og pustemønster slik at de kan tilbys den rette og beste behandling.  

Fakta persontilpasset medisin:

  • Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte
  • Økt treffsikkerhet vil gi større effekt og færre bivirkninger
  • Molekylærbiologi og genetikk er sentralt i persontilpasset medisin. Forskning på feltet kan også bruke andre type data som informasjon om livsstil og påvirkning fra miljøet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 09.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.