Næringsliv på fremmarsj

Forskningsrådet ser en markant kvalitetsheving på næringslivets søknader om støtte til nanoteknologi. Nå deler de ut om lag 55 millioner kroner til åtte innovasjonsprosjekter for næringslivet innenfor feltet.

Banebrytende teknologi som nanoteknologi er viktig for overgangen til et kunnskapsbasert lavutslippssamfunn. Det at norsk næringsliv leverer sterkere søknader innen nanoteknologi er et tegn på at vi er på riktig spor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Det har pågått en positiv utvikling over flere år. Det har vært en markant økning i tallet på søknader som får beste vurdering, og langt færre får lavere karakterer av Forskningsrådets fageksperter.


Nanoteknologi er et prioritert område for regjeringen, og området har fått budsjettvekst gjennom teknologiløftet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Det har tatt tid å bygge opp solid grunnforskning på feltet, og vi ser at dette arbeidet er fruktbart også for næringslivet. Vi har koblet forskningsmiljøene og næringsliv sammen i forsknings- og innovasjonsprosjekter, og nå ser vi at næringslivet er sterkere enn noen gang, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Nanoteknologi er teknologi der bestanddelene det jobbes med er ørsmå. Dermed kan egenskaper til materialer og systemer skreddersys til veldig avanserte bruksområder. 

Dette går de 55 millionene til: 

Utvikling av UV-LEDlyspærer basert på grafen Crayonano AS (Trondheim)
Nye nanomaterialer for langrennsski og bedre skiprodukter

Brav Norway AS  (Oslo)

Kostnadeseffektiv hydrogenproduksjon Coorstek membrane sciences AS (Oslo)
Fjerning av olje fra vann ved nanoteknologi Combipro AS (Asker)
Ny teknologi for separasjon av mikropartikler fra vann Trilobite AS (Kristiansand) 
Bruk av nanocellulose til 3-D printing av organer Cellheal AS (Bærum) 
Fremstilling av sterkere komposittmaterialer til f.eks. vindmøller Norske skog Saugbrugs AS (Halden) 
Ny prosess for å produsere grafenbaserte overflatebehandlinger Abalonyx AS (Oslo)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 11.37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.