Møt forskere! Forskningsdagene åpner

Onsdag 18. september går startskuddet for Forskningsdagene, en nasjonal årlig forskningsfestival med over 450 arrangementer over hele landet. Forskere skal vise sine bidrag til samfunnet gjennom 12 dager.

I fjor besøkte 70 000 barn, unge og voksne de ulike arrangementene, som samlet universiteter, høyskoler, institutter, museer, bibliotek og næringshager fra alle landsdeler. (Foto: Bård Gudim)


Festivalen er 25 år og årets tema er miljø. Kanskje har festivalen aldri vært viktigere og truffet tidsånden bedre.

– Forskningsdagene bidrar til å skape et bredere engasjement for ny viten. Det engasjementet trenger vi i høyeste grad når det gjelder miljøet. Vi vet vi må omstille oss for å møte klimaendringene og andre miljøutfordringer. En viktig del av forskernes jobb er å fortelle om endringene, men også finne ut hvordan samfunnet best kan løse utfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

I forbindelse med Forskningsdagene kan du for eksempel lære mer om hvor katten din går når du slipper den ut, besøke en steinalderhule, oppleve et forrykende kjemishow, finne ut hvor mange ledere Norge trenger og lage fremtidens superbatteri pluss veldig mye annet. 

I en tid hvor alle påstander lar seg publisere i en stadig mer uoversiktlig medieverden, er et av Forskningsdagenes mål å styrke folks evne til kildekritikk og forskernes mulighet til å motarbeide falsk «forskningsinformasjon».

– Forskning må ikke likestilles med meninger eller ren synsing. Det er viktig at mediene og folk flest har en mer kritisk vurdering, og ser forskjellen, sier Forskningsrådets leder John-Arne Røttingen.

I fjor besøkte 70 000 barn, unge og voksne de ulike arrangementene, som samlet universiteter, høyskoler, institutter, museer, bibliotek og næringshager fra alle landsdeler.

– Forskning er samfunnets verktøy både for å avdekke og forstå problemer og for å løse dem. Møter mellom forskere og allmennheten vil forhåpentligvis bidra til at mange utvikler et livslangt engasjement for forskning og for miljø. Å redde verden fra klimaendringene krever denne kombinasjonen, sier Røttingen. 

Velkommen til hundrevis av spennende gratisarrangementer over hele landet!

For å finne arrangementer i ditt distrikt kan du gå inn på https://www.forskningsdagene.no/arrangementer og velge ditt fylke.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 13.03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.