Forskningsrådets formidlingspris til verdenskjent naturfotograf

Forskningsrådets formidlingspris 2019 går til Audun Rikardsen, professor i arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet, Universitetet i Tromsø.

Audun Rikardsen fikk Forskningsrådets formidlingspris av statsråd for forsknings og høyere utdanning Iselin Nybø, under den nasjonale åpningen av Forskningsdagene.

Foto: Stine Østbø

Rikardsen er mest kjent for sine fantastiske naturfoto som også brukes i formidlingen av egen forskning, og han har høstet mange priser i inn- og utland for sine bilder. Hans evne til å kombinere forskning og foto gjør at hans forskning interesserer ulike grupper i samfunnet.

Juryen fremholder at Rikardsen når lengre enn de fleste med sin forskningsformidling på grunn av en unik entusiasme og fortellerglede som strekker seg langt ut over hans anerkjennelse som naturfotograf. Vinneren har over flere år utmerket seg med en svært høy formidlingsaktivitet av forskning rettet mot barn og unge, til fagfolk, til beslutningstakere og til brede lag av befolkningen.

Årets forskningsformidler jobber med aktuelle tema i samfunnsdebatten, som bruk og fordeling av naturressurser og med marin forsøpling.

- Vi trenger kunnskap for en opplyst debatt og for å ta gode beslutninger. Det skal Forskningsrådets formidlingspris inspirere til, og jeg vil gratulere Audun Rikardsen med tildelingen. Forskningsrådets undersøkelser viser at sju av ti nordmenn har stor tillit til forskning.  Forskere som formidler så godt som Rikardsen er viktige både for politikere som skal fatte gode vedtak og for å sikre fortsatt høy tillit til forskningsresultater blant folk flest, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

- Rikardsens bredde i aktiviteter og formidling er imponerende og svært viktig. Hans forskning og formidling berører sentrale og tidvis omstridte politiske tema på nasjonalt og internasjonalt nivå. Formidling av faglig innsikt og saklig kunnskap inn i slike samfunnsdebatter, slik vinneren gjør, er en viktig rolle for forskere, for institusjonene og for samfunnet. Prisen er en svært velfortjent anerkjennelse av hans brede formidlingsinnsats, sier adm. dir. John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Prisen er på 500 000 kroner og ble delt ut av statsråd for forsknings og høyere utdanning Iselin Nybø, under den nasjonale åpningen av Forskningsdagene 17. september 2019.​

Tidligere vinnere er blant annet Bjørn Samset, Anine Kierulf og Frank Aarebrot.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 14.25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.