CERN inviterer norsk presse på besøk

15. - 16. oktober 2019 (reise ned 14. oktober) tilbyr CERN norske journalister besøk til CERNs største akselerator som ligger i en 27 km lang tunnel 100 meter under bakken. Journalistene som deltar vil få mulighet til å snakke med norske forskere som bruker CERN og med nordmenn som jobber der.

Foto: CERN
Foto: CERN

CERN like utenfor Genève er et av verdens største forskningssentre. Her studerer forskere fra hele verden de mest grunnleggende sammenhengene i naturen. Det var her Higgs-partikkelen ble funnet, og det var her www, world wide web, ble laget.

Laboratoriet ble grunnlagt for å hindre hjerneflukt til USA og som et samlende prosjekt i Europa etter 2. verdenskrig. I dag har CERN observatørstatus i FN. CERN har 23 medlemsland og en rekke observatørland. Norge har vært medlem siden starten i 1954.
LHC (Large Hadron Collider), CERNs største akselerator, er skrudd av for oppgraderinger i to år. CERN benytter anledningen til å invitere pressen i medlemslandene på besøk.       
Norge har fått tid 15. - 16. oktober 2019. (Reise ned 14. oktober.) CERN tilbyr besøk ved to eksperimenter i tillegg til selve LHC-akseleratoren, som ligger i en 27 km lang tunnel 100 meter under bakken. Det siste er eksklusivt for disse pressebesøkene.

Les mer om CERN her https://home.cern/

Her er en oversikt over hvilke prosjekter og eksperimenter som norske forskere deltar i:
https://international-relations.web.cern.ch/stakeholder-relations/states/norway

Detaljert program er under utarbeidelse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 02.41 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.