CERN inviterer norsk presse på besøk

15. - 16. oktober 2019 (reise ned 14. oktober) tilbyr CERN norske journalister besøk til CERNs største akselerator som ligger i en 27 km lang tunnel 100 meter under bakken. Journalistene som deltar vil få mulighet til å snakke med norske forskere som bruker CERN og med nordmenn som jobber der.

Foto: CERN
Foto: CERN

CERN like utenfor Genève er et av verdens største forskningssentre. Her studerer forskere fra hele verden de mest grunnleggende sammenhengene i naturen. Det var her Higgs-partikkelen ble funnet, og det var her www, world wide web, ble laget.

Laboratoriet ble grunnlagt for å hindre hjerneflukt til USA og som et samlende prosjekt i Europa etter 2. verdenskrig. I dag har CERN observatørstatus i FN. CERN har 23 medlemsland og en rekke observatørland. Norge har vært medlem siden starten i 1954.
LHC (Large Hadron Collider), CERNs største akselerator, er skrudd av for oppgraderinger i to år. CERN benytter anledningen til å invitere pressen i medlemslandene på besøk.       
Norge har fått tid 15. - 16. oktober 2019. (Reise ned 14. oktober.) CERN tilbyr besøk ved to eksperimenter i tillegg til selve LHC-akseleratoren, som ligger i en 27 km lang tunnel 100 meter under bakken. Det siste er eksklusivt for disse pressebesøkene.

Les mer om CERN her https://home.cern/

Her er en oversikt over hvilke prosjekter og eksperimenter som norske forskere deltar i:
https://international-relations.web.cern.ch/stakeholder-relations/states/norway

Detaljert program er under utarbeidelse.