3,3 milliarder kroner til nyskapende forskning

Nå fordeler Forskningsrådet penger fra tidenes største pott til forskning. 350 forskningsprosjekter fra hele landet slapp gjennom nåløyet.

Se liste over alle tildelinger:

– Regjeringen satser på forskning av høy kvalitet, og forskning som skal løse store samfunnsutfordringer. Denne tildelingen går til mange av våre beste forskningsmiljøer, og jeg er sikker på at dette vil gi mye ny og spennende kunnskap som bygger samfunnet vårt videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

– I en tid der kunnskap og fakta utfordres, er det enda viktigere enn tidligere å satse på forskning, sier Nybø. 

Tøff konkurranse  

I år er ordningen for banebrytende forskning, kjent som FRIPRO, forsterket. Det er likevel svært tøff konkurranse om midlene.  

– I år lå det an til at kun 6 prosent av søknadene ble innvilget. Forsterkningen i støtten øker innvilgelsen til 10 prosent og gir oss mulighet til å finansiere flere av de beste prosjektene på en arena der vi normalt må avslå mange svært gode søknader, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.  

Alle temaer  

Mange av søknadene er spesielt rettet mot de prioriterte forskningsområdene.    

— Vi trenger mer kunnskap, nye tjenester og mer innovasjon for å løse mange av de store utfordringene vi står overfor i dag. Forskningsrådet investerer målrettet i forskning som holder høy kvalitet og gir oss kunnskapen samfunnet trenger, sier Røttingen. 

Vurdert av eksperter 

Forskningsrådet mottok nesten 3000 søknader til fristen 10. april. 350 prosjekter slapp gjennom nåløyet og er sikret finansiering i 3-6 år.    

Et stort apparat har vært i sving for å vurdere kvaliteten på søknadene, både i og utenfor Forskningsrådet.  

— For å gi hver søknad en så grundig behandling som mulig, har vi i Forskningsrådet håndplukket 750 internasjonale fageksperter til å vurdere søknadene, sier Røttingen. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. januar 2022, 11.58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.