870 millioner kroner til grunnleggende forskning

Forskningsrådet gir støtte til 107 grunnleggende og banebrytende prosjekter rundt om i landet. Se oversikten over alle som får støtte.

Charlotte Boccara ved Universitetet i Oslo forklarer for forskningsminister Iselin Nybø hva hun skal bruke støtten fra Forskningsrådet til.
Charlotte Boccara ved Universitetet i Oslo forklarer for forskningsminister Iselin Nybø hva hun skal bruke støtten fra Forskningsrådet til.

− Pengene skal brukes til å flytte grensene for det vi vet og det som er mulig og bidra til å løfte fram unge forskertalenter, sier Anders Hanneborg, områdedirektør for Vitenskap og forskningssystemet i Forskningsrådet.


Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen konkurransearena for forskning innenfor alle fagområder og temaer. Forskere konkurrerer kun på kvalitet og står fritt til å søke om penger til det de selv vil forske på.


For 2019 innvilger Forskningsrådet 107 nye prosjekter. De fordeler seg slik innenfor de ulike fagområdene:
-          Medisin, helse og biologi: 404 millioner kroner til 48 prosjekter.
-          Matematikk, naturvitenskap og teknologi: 250 millioner kroner til 32 prosjekter.
-          Humaniora og samfunnsvitenskap: 217 millioner kroner til 27 prosjekter.


Til sammen mottok Forskningsrådet 1280 søknader om fri prosjektstøtte.

Unge forskertalenter

Siden 2013 har Forskningsrådet satset spesielt på fri prosjektstøtte til unge forskertalenter. I år får 34 nye unge forskertalenter støtte.


Formålet med ordningen er blant annet å bidra til verdensledende norske forskningsmiljøer slik at de har større gjennomslagskraft i søknader til Det europeiske forskningsrådet (ERC). Nå begynner ordningen å gi resultater.


− I år har vi hatt spesielt gode norske resultater i ERC Starting Grants og Consolidator Grants. Det viser at det er god sammenheng mellom konkurransearenaene, og at vi øker kvaliteten i norsk forskning ved å satse på de unge forskertalentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Samtidig håper Forskningsrådet at ordningen vil bidra til at flere lovende unge forskere velger en karriere i akademia.


– Tanken med unge forskertalenter er å gi unge og spesielt lovende forskere uavhengighet og mulighet til å utvikle egne ideer. Det vil styrke norsk forskning og forskningsinstitusjonenes viktige samfunnsoppdrag, sier Hanneborg. 

Hvilke insitusjoner og prosjekter som får støtte ser du i vedleggene.