Forskningsrådet har delt ut 900 millioner til innovasjon i næringslivet

Potten på 900 millioner kroner som Forskningsrådet lyste ut til innovasjon i næringslivet i høst er nå fordelt til 118 prosjekter.

 -Norske bedrifter kjemper i krevende verdensmesterskap hver dag. Det handler om at vi må ha de beste løsningene. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å møte konkurransen, sier Mæland.

Forskningsrådet fikk inn 400 søknader til innovasjonsprosjekter i næringslivet. De søkte om støtte for til sammen drøyt 3 milliarder kroner kroner. Prosjektene får støtte over en periode på to til fire år.

-Det viser at det fremdeles er et stort behov for en slik støtteordning og at det er viktig for næringslivet å bruke forskning for å skape innovasjon. Dette er nødvendig for at vi skal hevde oss innen næringer som blir mer og mer kunnskapsbaserte, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Oversikt over hvilke prosjekter som får støtte.