Rolf Ims og Nigel G. Yoccoz tildelt Forskningsrådpris for ny kunnskap om klimaendringer

Ims og Yoccoz får Forskningsrådets pris for fremragende forskning for å ha gitt oss en mye bedre forståelse av hvordan endringer i vinterklimaet påvirker dyr og planter i nord, står det i juryens begrunnelse.

Forskningsrådets pris for fremragende forskning tildeles i år Nigel Gilles Yoccoz (t.v.) og Rolf Ims ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø.
Forskningsrådets pris for fremragende forskning tildeles i år Nigel Gilles Yoccoz (t.v.) og Rolf Ims ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

Ved å kombinere empiriske og teoretiske tilnærminger har de to prisvinnerne bidratt med internasjonalt banebrytende kunnskap om grunnleggende økologiske mekanismer og prosesser.

Ims og Yoccoz er blant Norges mest siterte forskere. De har publisert i internasjonale topptidsskrifter som Nature, Science og PNAS, og står bak 250 vitenskapelige publikasjoner. Arbeidet deres kulminerer nå i opprettelsen av et klimaobservatorium i Finnmark og et overvåkingssystem på Svalbard. Her skal de lede overvåkningen av hvordan klimaendringene påvirker naturverdier som er viktig for folk i Arktis

Ims og Yoccoz møtte hverandre på Universitetet i Oslo på 1980-tallet. Det var begynnelsen på et langt og unikt samarbeid som har vart i mer enn 25 år, og som etter hvert førte dem til Tromsø.  De er i dag ansatt ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

Prisvinnerne mottar 1 million kroner til videre forskning.