Revidert nasjonalbudsjett: 50 millioner ekstra til petroleumsteknologi gjennom Forskningsrådet

Regjeringen gir 50 millioner ekstra til utvikling av teknologi innen petroleumsnæringen. Pengene er en del av tiltakspakken for sysselsetting i petroleumsindustrien. Pengene vil gå til Forskningsrådsprogrammet DEMO 2000 og kommer i tillegg til et budsjett på 170 millioner.

Regjeringen gir 50 millioner ekstra til utvikling av teknologi innen petroleumsnæringen gjennom programmet DEMO 2000 i Norges forskningsråd. Illustrasjonsbilde: Wenaas Workwear
Regjeringen gir 50 millioner ekstra til utvikling av teknologi innen petroleumsnæringen gjennom programmet DEMO 2000 i Norges forskningsråd. Illustrasjonsbilde: Wenaas Workwear

– Dette vil gi en viktig og kunnskapsintensiv næring med store utfordringer gode muligheter for videre teknologiutvikling. Vi så i forrige utlysingsrunde at leverandørindustrien leverte mange gode søknader som vi måtte avslå tross i at pengene fra tiltakspakken gav oss muligheten til en rekordstor tildeling, sier direktør for Norges forskningsråd, Arvid Hallén.  

Bevilgningen, som ble annonsert i dag, gjør det mulig for DEMO 2000 å gjennomføre en ny rekordstor utlysning rettet mot leverandørindustrien.

DEMO 2000 lyser ut hele 125 millioner kroner til bruk for teknologiutvikling på norsk sokkel. Søknadsfristen er 12. oktober. Maksimalt beløp som det er mulig å søke om fra programmet vil være 25 millioner kroner. I tildelingen vil det legges vekt på prosjekter som reduserer klimagassutslipp og gir økt energieffektivitet for å møte regjeringens klimamål.

30 millioner er øremerket nordområdene

30 millioner kroner av utlysningen er øremerket teknologier som kan brukes i nordområdene. Det er lagt vekt på å utvikle nordnorsk leverandørindustri slik at prosjekter som gjennomføres i samarbeid med nordnorske leverandører vil bli prioritert.
Utlysningen er rettet mot norske leverandørbedrifter til petroleumsnæringen inklusive bedrifter som leverer utstyr til forsynings- og konstruksjonsfartøyer for petroleumsnæringen.

Styrket med 100 millioner - ga rekordtildeling

Programmet ble styrket i statsbudsjettet 2016 med 100 millioner kroner. Med forslaget i revidert nasjonalbudsjett (RNB) på ytterligere 50 millioner kroner har bevilgningen til programmet totalt økt til 205,5 millioner kroner. Det ble en rekordtildeling da det ble gitt 125 millioner kroner fra Forskningsrådet i april i år til 17 prosjekter som raskt vil settes i gang.

DEMO 2000 er Norges forskningsråds program for pilotering og demonstrasjon av ny teknologi til bruk på norsk sokkel.