Rekordstor forskningsinnsats i næringslivet

Norges største forskningssatsing for næringslivet, SkatteFUNN, vokste kraftig i 2015. Ferske tall fra Forskningsrådet viser at over 5800 prosjekter fikk støtte i 2015, om lag 1000 flere prosjekter enn i 2014.

– Kunnskap styrker bedriftenes innovasjonsevne og det trenger vi i tider med behov for omstilling. Det er svært gledelig at vi nå har nådd så mange bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

SkatteFUNN er den desidert største forsknings- og utviklingssatsingen vi har for norsk næringsliv. Ordningen er enkel og tilgjengelig for alle bedrifter som vil bruke FoU i eget utviklingsarbeid. Prosjektene som er omfattet av skattefunnordningen budsjetterte med å bruke hele 20 milliarder på forskning og utvikling i 2015. Det vil utløse om lag 3,5 milliarder i skattelette til bedriftene. IKT er det største enkeltområdet etterfulgt av petroleum, sjømat og helse. Dette viser at SkatteFUNN treffer hele bredden av sterke, norske næringsområder og nye lovende bransjer.  Det er også interessant at en så stor næring som bygg og anlegg nå er blitt en sterk FoU-sektor i SkatteFUNN-sammenheng. Bedriftene oppgir at erfaringene de får gjennom SkatteFUNN-prosjektene, gir læring og innsikt i at forskning lønner seg.

Arvid2.png

Forskning gir konkurransefortrinn

– Gjennom arbeidet med SkatteFUNN-prosjektene, får bedriftene verdifull kompetanse og nettverk. Samtidig utvikler de nye produkter, prosesser og tjenester som kan gi dem et verdifullt konkurransefortrinn, sier Hallén.

Også i år opplever Forskningsrådet at det er stor interesse for å søke SkatteFUNN-midler, og de forbereder nå "Åpen dag"-arrangementer i alle landets fylker hvor bedrifter kan få informasjon om regelverk og kriterier og høre eksempler på vellykkede prosjekter. Deltagerne tilbys også speed date med rådgivere fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å diskutere sitt prosjekt eller få avklaringer.  

Dette er SkatteFUNN:

  • SkatteFUNN (Skattefradrag for forskning og utvikling) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.
  • Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.
  • Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet.
  • Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser.
  • For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Fylkesvis oversikt over støtte i 2015 og Åpen dag-arrangementer i 2016:

Flere tall ligger i vedlagte statistikk.

Fylke

Antall prosjekter

Budsjetterte prosjektkostnader

Budsjettert skattefradrag

Sted og dato for Åpen Dag

Akershus

560

2 milliarder

347 millioner

Oslo, 9. og 10. mai

Aust-Agder

127

277 millioner

50 millioner

Arendal, 12. mai

Buskerud

242

800 millioner

138 millioner

Kongsberg, 11. mai

Finnmark

52

184 millioner

34 millioner

Hammerfest, 5. april

Hedmark

102

253 millioner

47 millioner

Hamar, 12. april

Hordaland

524

1,7 milliarder

310 millioner

Bergen, 12. april

Møre og Romsdal

436

1,2 milliarder

223 millioner

Molde, 14. april

Nordland

196

522 millioner

96 millioner

Narvik, 27. april

Sortland, 3. mai

Nord-Trøndelag

132

375 millioner

70 millioner

Steinkjer, 16. juni

Oppland

120

397 millioner

69 millioner

Gjøvik, 11. april

Oslo

1177

4,6 milliarder

805 millioner

Oslo, 9. og 10. mai

Rogaland

648

2,5 milliarder

434 millioner

Sandnes, 26. april Egersund, 27. april

Sogn og Fjordane

114

364 millioner

73 millioner

Førde, 13. april

Sør-Trøndelag

541

1,9 milliarder

338 millioner

Trondheim, 27. april

Telemark

122

345 millioner

60 millioner

Porsgrunn, 28. april

Troms

140

451 millioner

84 millioner

Finnsnes, 14. april

Vest-Agder

160

539 millioner

87 millioner

Kristiansand, 11. mai

Vestfold

258

927 millioner

172 millioner

Tønsberg, 11. april

Østfold

168

557 millioner

96 millioner

Fredrikstad, 12. april

 

En oversikt over alle Åpen dag-arrangementer ligger ute her: http://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Apen_dag/1253993566223?lang=no