Rekordmange søker SkatteFUNN - sjekk ditt fylke

Forskningsrådet har fått inn rekordmange SkatteFUNN-søknader til søknadsfristen i 2016. På tre år er tallet på søknader til skattefradragsordningen doblet.

Antall søknader innsendt i perioden 1. januar til 1. september var i år 31 % høyere enn i 2015. Det kom inn totalt 3867 søknader.

-Stadig flere bedrifter ser at forskning og utvikling er nødvendig og lønnsomt. Vi har også arbeidet systematisk med å forenkle og forbedre søknadsprosessen og gjøre kjent ordningen blant de som kan ha nytte av den, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén om den kraftige økningen.

I alle fylker har det vært en vekst i søknadstallet fra 2015 til 2016. Spesielt kraftig har veksten vært i marin sektor.

-I økonomisk mer krevende tider blir bedriftene enda mer presset til å være konkurransedyktige og omstillingsdyktige. Den store økningen viser også at SkatteFUNN-ordningen passer godt til behovene til bedriftene, sier Arvid Hallén.

SkatteFUNN er åpen for alle næringer og selskapsformer. Det er bedriftene selv som bestemmer tema for arbeidet som skal gjennomføres. Bedrifter som driver skattepliktig virksomhet i Norge kan få skattefradrag på inntil 20 % av kostnadene knyttet til sine FoU prosjekter. Om bedriften ikke er i skatteposisjon, utbetales støtten som kontant bidrag.

For 2015 er det estimerte skattefradraget til SkatteFUNN på 2,5 milliarder kroner.

- Vi trenger et næringsliv som investerer i forskning og utvikling. Da er det gode nyheter at søknadene til Skattefunn øker så kraftig, sier næringsminister Monica Mæland.