Rekordmange bedrifter søker støtte for å prøve ut ny teknologi i oljenæringen

Flere bedrifter enn noen gang ønsker å utvikle og teste ny teknologi for oljenæringen. – Dette sier oss at næringen har en sterk vilje til å fornye seg, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Oljenæringen viser sterk vilje til å fornye seg - rekordmange bedrifter har søkt om støtte fra Forskningsrådsprogrammet DEMO 2000 til å utvikle og teste ny teknologi for næringen. ILLUSTRASJONSBILDE: Kwintet Norge AS
Oljenæringen viser sterk vilje til å fornye seg - rekordmange bedrifter har søkt om støtte fra Forskningsrådsprogrammet DEMO 2000 til å utvikle og teste ny teknologi for næringen. ILLUSTRASJONSBILDE: Kwintet Norge AS

I forbindelse med tiltakspakken i statsbudsjettet for 2016, bevilget regjeringen 100 millioner til petroleumsrettet teknologiutvikling- og demonstrasjon gjennom Forskningsrådsprogrammet DEMO 2000. Da søknadsfristen gikk ut 17. februar, hadde DEMO 2000 mottatt 77 søknader. Totalt er det det søkt om 427 millioner kroner i støtte til utvikling og uttesting av ny teknologi fra leverandørindustrien innen petroleum gjennom programmet. Totalbudsjettet for disse prosjektene er på 1,912 milliarder kroner.

– Et av regjeringens hovedmål i petroleumspolitikken er satsingen på forskning og teknologiutvikling. Derfor er jeg glad for at vi i inneværende år har fått styrket DEMO2000-programmet med 100 millioner kroner. Det er særlig gledelig at industrien viser så stor interesse for å ta i bruk disse midlene. Både på mellomlang- og lang sikt er satsing på teknologi, forskning og demonstrasjon avgjørende for å bidra til bedre lønnsomhet, samtidig som vi får produsert våre ressurser mer bærekraftig på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien.

– Det er veldig viktig at vi fortsetter å prøve ut ny teknologi for å ta den i bruk. Vi håper dette kan bidra til effektivisering og mer klimavennlig teknologi innen norsk olje- og gass, fortsetter Hallén.

– Vi vil ha nye løsninger for olje- og gassinstallasjoner og operasjoner offshore som kan lede til energieffektivisering og reduserte CO2-utslipp i oljeindustrien. Gjennom dette vil vi være med på å ta risikoen og støtte bedrifter til å utvikle, teste, og ikke minst ta i bruk ny teknologi i petroleumsindustrien, sier Hallén.

Prosjekter i DEMO 2000 støttes med inntil 25 prosent fra Forskningsrådet mens 75 prosent må være industrifinansiering i et samarbeid mellom leverandørindustrien og oljeselskapene. Endelig tildeling av midler til prosjektene blir annonsert ved utgangen av april.