Nye helseforskningsprogrammer lyser ut 180 millioner

Forskningsrådet lanserer to nye helseprogrammer og lyser ut 180 millioner kroner med frist 20. april.

De to nye forskningsprogrammene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til folkehelse, diagnostikk, rehabilitering og behandling.

Arvid Hallén, adm. dir. i Forskningsrådet, er godt fornøyd med oppstarten av de nye programmene. Han ser disse som gode eksempler på Forskningsrådets nye tilnærming til programdrift.

– De nye programmene er langsiktige satsinger med en økonomisk forutsigbarhet som vi håper vil stimulere til tematisk brede prosjekter for å utvikle bedre og mer effektive offentlig tjenester i tråd med Regjeringens langtidsplan for forskning, sier Hallén.

"Bedre helse og livskvalitet" lyser ut 120 millioner til intervensjonsforskning.

"God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering" lyser ut 60 millioner til forskning om rehabilitering.