Klimaforskere fikk Forskningsrådets pris for fremragende forskning

Ims og Yoccoz får Forskningsrådets pris for fremragende forskning for å ha gitt oss en mye bedre forståelse av hvordan endringer i vinterklimaet påvirker dyr og planter i nord, står det i juryens begrunnelse.

Ved å kombinere empiriske og teoretiske tilnærminger har de to prisvinnerne bidratt med internasjonalt banebrytende kunnskap om grunnleggende økologiske mekanismer og prosesser.

Ims og Yoccoz har publisert i internasjonale topptidsskrifter som Nature, Science og PNAS, og står begge bak circa 250 vitenskapelige publikasjoner. De er blant Norges mest siterte forskere. Arbeidet deres kulminerer nå i opprettelsen av et klimaobservatorium i Finnmark og et overvåkingssystem på Svalbard. Her skal de lede overvåkningen av hvordan klimaendringene påvirker naturverdier som er viktig for folk i Arktis

Ims og Yoccoz møtte hverandre på Universitetet i Oslo på 1980-tallet. Det var begynnelsen på et langt og unikt samarbeid som har vart i mer enn 25 år, og som etter hvert førte dem til Tromsø.  De er i dag ansatt ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

Prisvinnerne mottar 1 million kroner til videre forskning.