Innfører livreddende vaksine i India

Forskningsrådet har bidratt med å finansiere utviklingen av en ny vaksine mot det dødelige rotaviruset. Vaksinen innføres nå i et av verdens største vaksinasjonsprogrammer.

Indiske forskere har i samarbeid med internasjonale miljøer utviklet Rotavac-vaksinen som kan redde tusenvis av liv. Prisen er ca. en tiendedel av allerede tilgjengelige  rotavirusvaksiner, og den vil derfor bli lettere tilgjenglig for millioner av barn i lav- og mellominntektsland. I India koster Rotavac 20 kroner, mens andre rotavirusvaksiner koster ca. 300 kroner.

Rotavac-vaksinen produseres av Bharat Biotech i Hyderabad, India.

500 000 barn dør årlig av rotavirus
På verdensbasis dør årlig om lag en halv million barn under fem år av diaré, forårsaket av rotaviruset.

Rotavirus fører til dehydrering og alvorlig diaré. Smitten spres via dårlig håndhygiene og flere afrikanske og asiatiske land er hardt rammet. Bare i India dør 100 000 barn årlig av dette viruset.

Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC)  har vært med å finansiere vaksineforskningsprosjektet med 24 millioner kroner (av prosjektets totalt 180 millioner kr). 

Rotavac ble en del av Indias nasjonale vaksinasjonsprogram 26. mars 2016.