Global helseforskning i toppsjiktet

Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har vært en svært vellykket del av Norges innsats for global helse. Dette er konklusjonen etter en internasjonal evaluering av programmet

- Norsk forskning innenfor global helse har virkelig markert seg internasjonalt de siste årene. Ett eksempel er den suksessrike utprøvingen av en vaksine mot Ebola. Resultatene fra denne evalueringen viser at GLOBVAC-programmet så langt har vært vellykket, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Evalueringen, som ble gjennomført av Technopolis Group, framhever at GLOBVAC-programmet har fylt et tomrom når det gjelder forskningsfinansiering i Norge.

Usikker framtid
Siden 2013 er bevilgningene fra Utenriksdepartementet til forskning på utvikling i utviklingsland halvert. Dette innebærer også usikkerhet knyttet til videre finansiering for GLOBVAC.

- Rapporten påpeker at ytterligere finansiering må opprettholdes for at miljøene, som det er gjort betydelige investeringer i, ikke skal forvitre. Vi håper derfor at videre finansiering av GLOBVAC-programmet avklares raskt, sier Hallén.

122 millioner i året
Hvert år tildeler GLOBVAC om lag 122 millioner kroner til forskning med mål om å bidra til bedre helse for fattige i lav – og middelinntektsland.

Et særpreg ved GLOBVAC er at de fleste prosjektene har partnere i lav- eller mellominntektsland, samtidig som prosjekteier må være en norsk institusjon. Prosjektene er internasjonalt orienterte og gjerne svært komplekse. De fleste prosjektene har partnere fra tre-fire land og feltarbeidet foregår ofte i krevende omgivelser i lavinntektsland.