Fysikeren Ann-Cecilie Larsen får Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere

Ann-Cecilie Larsen (36) får prisen for forskning på reaksjonshastigheter for kjernereaksjoner. Forskningen hennes er viktig for å forstå astrofysiske prosesser som en supernovaeksplosjon eller når to nøytronstjerner kolliderer i universet. Den gir også kunnskap om hvordan grunnstoffer som sink, tinn, gull, uran og thorium dannet.

Fysikeren Ann-Cecilie Larsen får Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere.
Fysikeren Ann-Cecilie Larsen får Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere.

Larsen har allerede publisert 87 artikler - 7 av dem i Physical Reviews Letters, som er det mest prestisjefylte av alle fysikktidsskrifter. Hun har bygget opp et internasjonalt nettverk av fremragende forskere, der hun selv spiller en sentral rolle. Hun har studert som gjesteforsker ved blant annet Berkeley National Lab og Michigan State University, som begge er blant verdens ledende kjernefysikkmiljøer.

I 2014 fikk Larsen Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet, ERC. I dette prosjektet skal hun forske videre på hvordan tyngre grunnstoffer blir dannet i stjernene.

Larsen er ansatt ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo. Prisvinneren mottar en halv million kroner fra Forskningsrådet til videre forskning.