Forskningsrådet lyser ut 30 millioner til ME-forskning etter innspill fra pasientene

I april samlet Forskningsrådet inn 737 innspill til hva det bør forskes på fra ME-pasienter, pårørende og behandlere. Nå er utlysningen klar og forskerne invitereres til å sende inn søknader.

Utlysningsteksten er forankret i de 737 innspillene til forskningsspørsmål som har blitt gjennomgått av et bredt sammensatt brukerpanel bestående av pasienter, pårørende, behandlere, forskere og helsemyndigheter.

Prosessen er en del av pilotprosjektet "Behovsidentifisert forskning". Det skal finansiere forskning som er særlig etterspurt av pasientene og hvor resultatene relativt raskt skal kunne tas i bruk i helsetjenesten.

Nå inviterer vi forskerne til å sende inn forenklede prosjektforslag til første trinn av det som blir en 2-trinns søknadsbehandling.

Fristen for å sende inn forenklet søknad er 23. november.

I første trinn vil brukerpanelet vurdere relevans, nytte og brukerinvolvering og foreslå hvilke prosjekter som skal gå videre til andre trinn og få sende inn en fullstendig prosjektsøknad.

– Det er første gang vi inviterer pasienter, pårørende og behandlere til å komme med forslag til forskningsspørsmål på denne måten. Det har vært både nyttig og interessant. De 737 innspillene og møtene med brukerpanelet viser at CFS/ME er et område med store kunnskapshull, sier Arvid Hallen.

– Forskningsrådet vil bidra til å fremskaffe kunnskap som kan bedre livene til pasientene og vi håper å få mange søknader av høy kvalitet for å kunne tette noen av hullene.

Fristen for innsending av fullstendig søknad blir i mars 2017. Disse søknadene vil bli vurdert av et panel av internasjonale fageksperter før endelig vedtak om hvilke prosjekter som skal få finansiering fattes.

Mer informasjon om prosessen, innspillene og brukerpanelet finner du her.