Forskningsrådet gir 125 millioner til utvikling av ny petroleumsteknologi

Som en del av Regjeringens tiltakspakke for å sikre kompetanse og sysselsetting i petroleumsnæringen gir Forskningsrådet 125 millioner kroner til 17 prosjekter for utvikling av ny teknologi for norsk sokkel.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Tildelingen skjer gjennom Forskningsrådsprogrammet DEMO 2000, et program som skal bidra til utvikling av teknologi som reduserer utslipp og kostnader ved utvinning av olje og gass.

– Vi har fått inn rekordmange søknader til denne DEMO 2000-utlysningen. Det viser hvor stor vilje det er til nytenking i bransjen. Det viser også hvor viktig det er at Regjeringen satser på forskning og teknologiutvikling i petroleumspolitikken, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Redusere kostnader, kutte utslipp og skape arbeidsplasser

Tildelingen har flere mål. Den skal støtte utviklingen av teknologi som gjøre norsk leverandørindustri mer konkurransedyktig ved å øke produktiviteten og redusere kostnadene. Den skal få fram teknologi som redusere klimagassutslippene fra norsk sokkel. Tildelingen skal også bidra til å ta vare på arbeidskraft og kompetanse i en bransje med lav sysselsetting for tiden og benytte ledig kapasitet til å utvikle teknologi for framtiden. Prosjekter som kan komme raskt i gang og som bidrar til å sikre kompetansen og sysselsetting i leverandørindustrien har blitt tatt særlig hensyn til under denne tildelingen.

Demonstrasjons- og piloteringsprogrammet DEMO 2000 bidrar med inntil 25 prosent av prosjektkostnadene. Resten må leverandørindustrien finansiere i samarbeid med oljeselskapene. Det betyr at for hver krone myndighetene bidrar med, legger industrien til tre kroner. Med bidragene fra industrien vil altså den samlede prosjektfinansieringen innen årets DEMO 2000-program utgjøre 500 millioner kroner.

­Treffer Agder, Rogaland og Hordaland svært godt        

Totalt har DEMO 2000 gitt 190 millioner kroner til nye prosjekter som kan starte opp i 2016. Av disse har 103 millioner kroner gått til bedrifter i Agder, Rogaland og Hordaland.

– DEMO 2000 er et treffsikkert virkemiddel for regioner som er særlig hardt rammet av lav aktivitet i leverandørindustrien, sier Hallén. 

Følgende prosjekter er tildelt midler:

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Utvikle en brønnbarriere for bruk i forbindelse med permanent nedstengning av brønner (P&A) som kan realiseres uten en boreinnretning.

Interwell P&A AS

Continuous Shooting, Recording and Imaging of seismic data

PGS

Marine riserless drilling, Rotating Control Device (RCD), development and qualification

ELECTRICAL SUBSEA & DRILLING AS

Cost effective management of hydrates and wax with LedaFlow

KONGSBERG OIL & GAS TECHNOLOGIES AS

Cuttings treatment technology - CTT

SOILTECH AS

Subsea Hydraulic Power Unit

Innova

Produksjonsoptimalisering og integritetsovervåkning av gassløft-brønner.

SCANWELL TECHNOLOGY AS

Pipeline Inspection using Underwater Hyperspectral Imager - UHI

ECOTONE AS

Technical Qualification of the next generation subsea control and auxiliary system - Joint Industry Project

ABB AS

Pilotinstallasjon samt verifisering av prefabrikerte og miljøvennlige isolasjonsprodukter på Norsk kontinentalsokkel.

Glassolite Development AS

Demonstration of technology for cost efficient and reliable operation of electrically driven gas compressors

ABB AS

Kostnadseffektiv, miljøvennlig og kontrollerbar subseakjøler - FSCC (Future Subsea Controllable Cooler)

Future Subsea AS

Project DOWSES: Development Of Water Spray Explosion Suppression

DNV GL AS

Demonstrate CMR superior drilling performance and value case (cost reduction by 30-50%)

WEST DRILLING PRODUCTS AS

Demonstration of Automated Drilling Process Control

INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS

SwarfPak On/Offshore Pilot

WEST PRODUCTION TECHNOLOGY AS

Enhanced Subsea Hydrocarbon Leak Detection with Broadband Active Acoustic Sensor System (L-BAS)

METAS AS

Vi gjør oppmerksom på at noen av søknadene kan være innstilt med kutt eller forutsetninger for støtte.