Dynatec får Innovasjonsprisen for banebrytende produksjonsmetode for silisium

Dynatec var en bedrift som leverte maskiner, ovner og utstyr til baking. Ved hjelp av forskning og innovasjon har bedriften endret forretningsområdet sitt og utviklet en ny og mer effektiv måte å produsere silisium til solcelleindustrien.

– Dynatec er et svært godt eksempel på hva bedrifter kan få til når de tenker kreativt og ambisiøst. Vi trenger flere bedrifter som bruker forskning og utvikling aktivt for å gå inn på nye forretningsområder, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet.

Etter et samarbeidsprosjekt med Elkem så kreative hoder i Dynatec muligheten for å kunne bidra til produksjon av solceller. Bedriften sendte en søknad til Forskningsrådet, som etter hvert resulterte i forprosjektmidler. Dynatec ble koblet sammen med Institutt for Energiteknikk på Kjeller. Sammen søkte de på ny støtte året etter, og nå har de utviklet et banebrytende nytt konsept for volumproduksjon av høykvalitetssilisium til solcelleindustrien.

Dynatec har utviklet en roterende ovn, der sentrifugalkraften gjør at silisium fra silangassen som spaltes i reaktoren setter seg på veggen, mens hydrogen spaltes av og stiger opp. Innovasjonen fører til sterkt redusert energi- og gassforbruk.

Løsningen skal nå kommersialiseres. Den roterende Dynatec-reaktoren har potensiale til å bli markedsledende på energieffektivitet, pris og kvalitet, i et helt nytt marked for Dynatec-konsernet.

Dynatec ligger i Askim og har 130 ansatte. Bedriften mottar 500.000 kroner som er øremerket innovasjonsaktiviteter. Prisen dels ut av Forskningsrådet.