Budsjettlekkasje: 100 millioner ekstra til petroleumsteknologi gjennom Forskningsrådet

Olje- og energiminister Tord Lien sa torsdag at regjeringen vil foreslå 100 millioner ekstra til utvikling av teknologi innen petroleumsnæringen over Statsbudsjettet for 2017.

Pengene er en videreføring av tiltakspakken for å sikre kompetanse og sysselsetting i petroleumsnæringen. De vil gå til Forskningsrådsprogrammet DEMO 2000 og kommer i tillegg til et foreslått budsjett på 70 millioner.

Også i fjor fikk DEMO 2000 hundre millioner ekstra. Lien sa at fjorårets tiltakspakke var svært vellykket og at det er årsaken til at regjeringen nå ønsker å gjenta det. DEMO 2000 har fått rekordmange søknader, noe som viser stor vilje til fornyelse i petroleumsnæringen, sa Lien.

– Disse pengene er viktig for at ny teknologi skal kunne utvikles og tas raskt i bruk på norsk sokkel, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Ny teknologi og nye løsninger kan gjøre norsk petroleumsnæring mer energieffektiv og senke produksjonskostnadene, sier han.

Bevilgningen, som ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien, under et besøk hos bedriften Interwell P & A torsdag, gjør det mulig for Forskningsrådsprogrammet DEMO 2000 å gjennomføre en ny, rekordstor utlysning rettet mot leverandørindustrien.

Ekstramidlene vil bli utlyst med søknadsfrist 15. februar. Maksimalt beløp som det er mulig å søke om fra programmet vil være 25 millioner kroner. I tildelingen legges det vekt på prosjekter som reduserer klimagassutslipp og gir økt energieffektivitet for å møte regjeringens klimamål.

DEMO 2000 er Norges forskningsråds program for pilotering og demonstrasjon av ny teknologi til bruk på norsk sokkel.