900 millioner til innovasjon i næringslivet

Forskningsrådet skal dele ut 900 millioner kroner til bedrifter med gode ideer. Søknadsfristen er 12. oktober.

Bedrifter kan nå søke støtte til innovasjonsprosjekter.
Bedrifter kan nå søke støtte til innovasjonsprosjekter.

- Norge er i omstilling. Heldigvis er bedriftene flinke til å tenke nytt. Nå lyser Forskningsrådet ut penger til innovasjonsprosjekter. Jeg vil oppfordre alle bedrifter med gode ideer til å søke, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet lyser ut penger gjennom åtte innovasjonsprogrammer. Totalt vil det være 900 millioner kroner i potten.

Innovasjonsstøtte til alle bransjer

Fristen for å søke om penger er 12. oktober.

- Forskning og utvikling kan være en nøkkel til å skape ny vekst. Disse midlene er ment for bedrifter innen alle sektorer og bransjer, og vi håper å få inn mange gode søknader, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

Næringsministeren oppfordrer bedriftene til å forske mer.

- Regjeringen har som mål at Norge skal være et av Europas mest innovative land. Derfor har vi styrket ordninger som bidrar til mer forskning og innovasjon. Slik legger vi til rette for nye bedrifter, produkter og tjenester – og nye arbeidsplasser, sier Mæland.

Vil nå nye bedrifter

Et viktig mål for Forskningsrådet er å mobilisere nye bedrifter.

− Forskningsrådet har jobbet aktivt med å forenkle søknadsprosessen de siste årene. Det er mulig å sende inn en prosjektskisse og få uforpliktende rådgivning før søknaden sendes inn. Vi gir råd om hvilket program bedriften bør søke, og konkrete innspill til bedring av søknaden. Særlig bedrifter som ikke har søkt penger hos oss tidligere eller vil gå i nye retninger, vil ha stor nytte av dette, sier Hallén.

Bedriftene kan også få hjelp til å utvikle ideer gjennom prosjektverksteder.

Hydrolift fikk konkurransefortrinn gjennom forskningsprosjekt

Fredrikstad-bedriften Hydrolift, kjent for sine superraske båter og innovative løsninger, er blant dem som har fått støtte gjennom Forskningsrådets innovasjonsprogrammer tidligere. Dette har gitt dem et internasjonalt konkurransefortrinn.

- Med støtte fra Forskningsrådet har Hydrolift utviklet en helt ny måte å produsere båter på, som gjør at vi kan tilpasse oss kundenes behov bedre og bygge båter for fremtiden. Vi har allerede tatt metoden i bruk, blant annet i serien med nye redningsskøyter som vi bygger for Redningsselskapet.  Denne metoden vekker oppsikt internasjonalt og gir oss soleklare konkurransefortrinn, sier Bård Eker, administrerende direktør i Hydrolift.

Viktige datoer

  • Prosjektverksteder: Avholdes ulike steder i landet frem til 25. august
  • Skisse: Innsendelsesfrist 31. august kl. 13.00
  • Søknad (sendes det enkelte program): innsendelsesfrist: 12. oktober kl. 13.00
  • Bedrifter har også mulighet for å søke støtte gjennom skatteinsentivordningen SkatteFUNN nå. Her er fristen 1.september. 

Mer om de enkelte programmene:

Petroleum, energi, klima og miljø:
ENERGIX – Stort program energi
PETROMAKS2 – Stort program for petroleumsforskning
CLIMIT – Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi

Landbruk, fiskeri og havbruk:
HAVBRUK – Stort program for havbruksforskning
BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer

Maritim:
MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nano- og mikroteknologi:
NANO2021 – Nanoteknologi og avanserte materialer 

Øvrige bransjer og forskningsområder
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena