Velkommen til tokt med Havet og kysten!

Marin forskning for vel én milliard kroner skal oppsummeres når Forskningsrådet rett over påske, 7.-9. april, arrangerer konferanse på nordgående hurtigrute fra Trondheim til Tromsø.

På konferansen presenterer noen av landets fremste havforskere forskningsresultater som gir oss ny og viktig kunnskap om marine økosystemer og hvordan de påvirkes av menneskelig aktivitet. Deltakerne får også innblikk i hva som skal til for å få mer effektiv og bærekraftig bruk av de marine ressursene.

Konferansen åpnes av fiskeriminister Elisabeth Aspaker tirsdag 7.4. kl. 10.00, mens skipet
MS Midnatsol, ligger ved kai i Trondheim. Skipet ankommer Tromsø torsdag kl. 14.30.

Forskningen blir presentert gjennom en serie foredrag første dag, og i 23 prosjektpresentasjoner på dag to. Se hele programmet her.

På konferansens siste dag, torsdag 9. april, retter vi oppmerksomheten mot nye farvann, blant annet gjennom en spennende samtale med Ciceros direktør Kristin Halvorsen, Executive Secretary Niall McDonough fra European Marine Board og professor Jeppe Kolding fra Universitetet i Bergen.

Hele konferansen er åpen for presse. Det er mulig å være med på hele eller deler av strekningen, eller bare stikke innom mens skipet ligger ved kai, for eksempel i Bodø på onsdag.  

Forskningsrådets program Havet og kysten startet i 2006 og avsluttes nå i 2015.
I denne perioden har programmet finansiert over 300 forskningsprosjekter for vel 1 milliard kroner. Mer informasjon på programmets egne nettsider:
www.forskningsradet.no/havkyst