Søker etter lyse byhoder

For andre gang lyser Forskningsrådet ut muligheten til å delta i idélab. Temaet denne gangen er Byer som virker. Denne idélaben skal bidra til det grønne skiftet ved å få frem dristige og bærekraftige løsninger og konsepter for byer anno 2040.

idélab-en Byer som virker har som mål å samle en høyt kvalifisert og meget tverrfaglig gruppe mennesker å jobbe frem prosjektidéer som tenker radikalt nytt når det gjelder fysiske løsninger i byene og samspillet mellom menneskene som bor i dem.

- Den ideelle søkeren til idélab er faglig god, nysgjerrig og har vilje og evne til å dele og til å jobbe frem grensesprengende prosjekter sammen med mennesker hun vanligvis ikke samarbeider med, sier prosjektleder Ellen Veie.

Tøffe krav krever smarte løsninger I 2040 vil verdens befolkning øke til rundt 9 milliarder. Den internasjonale målsettingen om å bedre levekårene til det fattige flertallet av verdens befolkning, innebærer en betydelig økning av behovet for mat, energi, boliger og transport. Samtidig må vi redusere det økologiske fotavtrykket som allerede i dag på flere felt overstiger klodens tålegrenser. Vi må også klare oss med mindre plass enn før. Til sammen stiller dette de som skal bestemme hva slags infrastruktur-, bolig- og transportløsninger byene trenger, overfor komplekse utfordringer. Dette er idélab idélab er en femdagers seanse som gir mulighet til å dyrke frem nye og radikale idéer. Etter en intens arbeidsuke, der prosjektideer tar form, får de beste prosjektene finansiering. Opplegget er inspirert av en metode kalt Sandpit, utviklet av Engelske forskningsråd.

Enkelt å søke Å søke om å bli med i idélab tar ikke lang tid. Søkerne skal ikke beskrive ideer i søknaden, men seg selv, ved å svare på fem enkle spørsmål om kvalifikasjoner, interesser og hvor godt egnet de er til å arbeide på den måten som Idélab innebærer. Søknadsskjemaet kan fylles ut på en halvtime.

Søknadsfristen er 10. oktober kl. 13.00. Mer informasjon om utlysningen og link til utlysninger finner du her.