Rekordtildeling til Forskningsrådets Fri prosjektstøtte

Forskningsrådet deler ut nær to milliarder kroner til de beste forskernes egne idéer. Blant annet får 47 unge forskertalenter penger til sine prosjekter.

– Dette er et historisk sterkt løft til fri forskning. Det vil sikre god langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som har potensial for å utvikle seg til å bli internasjonalt ledende innenfor sine felt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 I denne omgang er det gitt 960 millioner kroner til totalt 132 prosjekter gjennom Forskningsrådets ordning Fri prosjektstøtte.

 – Satsingen på unge forskertalenter er viktig for å gjøre en forskerkarriere attraktiv for våre mest lovende, unge forskere. Her legger vi grunnlaget for fremragende forskningsmiljøer i fremtiden, sier Isaksen.

I tillegg vil det bli bevilget 1 milliard kroner i januar.  Totalt er det behandlet 1277 søknader om til sammen 11,6 milliarder kroner i denne søknadsrunden.