Profitt kontra helse?

Hvordan kan politikk, forskning og næring samarbeide bedre? Forskningsrådet og EAT har gått sammen om et fellesarrangement som løfter debatten. Tid: 16. september, kl. 10:00 - 1300 Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandssalen

Målene med seminaret er å:
 • Engasjere politikere, blant annet gjennom å synliggjøre betydning av god politikk på disse områdene
 • Bidra til å skape et felles grunnlag for bedre forståelse mellom akademia og næringslivet – profitt kontra helse
 • Nå ut med dagens kunnskapsstatus
 • Produsere en kort oppsummerende rapport basert på diskusjonen
Målgrupper: 

Politikere, representanter fra departementer, forskere, forskningsledere,
norsk næringsmiddelindustri (blått og grønt) - produsenter og leverandører,
virkemiddelapparat, bransjeorganisasjoner

9.00-10.00 Registrering, kaffe og mingling
10.00-10.15


 
Velkommen
Arvid Hallen, administrerende direktør, Norges forskningsråd
Dr. Gunhild A. Stordalen, initaitivtaker og leder for EAT Initiative
 
10.15-11.00

 

Full krise eller veien til bedre helse?
Hva er hovedproblemene nå - hvilke utfordringer og behov skaper det for samfunnet vårt. Tema belyses fra forskjellige vinkler ved:

 • Dr. Francesco Branca, Director of Nutrition for Health and Development, WHO
 • Harald Gjein, administrerende direktør, Mattilsynet
11.00-11.20


 
Problemstillinger og utfordringer
Jon Hindar, konsernsjef, Cermaq Group AS
Rune Flaen, administrerende direktør, BAMA
 
11.20-11.30 Pause
11.30-13.00 
Løsningene
Panel med interessenter som består av:
 • Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet
 • Mari Sundli Tveit, rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Jorunn Sundgot-Borgen, professor i fysisk aktivitet og helse, Norges idrettshøgskole 
 • Gaute Lenvik, direktør nærings- og matpolitikk, NHO Mat og drikke
 • Ola Hedstein, administrerende direktør, Norsk Landbrukssamvirke
 • Samira Lekhal, seksjonsoverlege, PhD, Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og  unge
13.00-14.00 Lunsj med minglediskusjoner

Møteleder: divisjonsdirektør Fridtjof Unander, Forskningsrådet