Petroleumsprogram får 15 millioner fra regjeringen til næringsutvikling av oljeindustrien i Nord-Norge

Velkommen til pressemøte tirsdag 21. april klokken 10.10 på Arktisk Kultursenter i Hammerfest for mer informasjon om bevilgningen.

Olje- og energidepartementet har fått endelig beskjed fra Utenriksdepartementet om at petroleumsprogrammet DEMO2000Norges forskningsråd får 15 millioner kroner fra programmet Arktisk 2030 til satsing på nordområdene.

Arktisk 2030 er en tilskuddsordning opprettet av regjeringen for å realisere prioriteringene i nordområdesatsingen. Forutsetningen for tildelingen er at DEMO2000 stiller opp med det samme beløpet selv. Dette betyr derfor inntil videre at DEMO2000 til høsten vil ha en egen utlysning spesielt rettet mot næringsutvikling av oljeindustrien i Nord-Norge. En forutsetning for utlysningen er at minimum 50 prosent av de tildelte prosjektene må ha deltakere fra Nord-Norge.

Norges forskningsråd inviterer til et kort pressemøte tirsdag 21. april klokken 10.10 på Arktisk Kultursenter i Strandgata 30 i Hammerfest for å informere mer om dette.