Omstilling og optimisme: Rogaland nest størst i landet

Rogaland har ikke så ensidig økonomi som man kan få inntrykk av. Innovasjonsprosjektene fra petroleumsnæringene bringer nemlig kunnskap til andre bransjer og fagområder, viser ferske tall fra SkatteFUNN.

Økningen i antall søknader til SkatteFUNN fra Rogalandsbedriftene kan forklares dels ved at bedriftene innser at det er smart å tenke kunnskapsbasert innovasjon når ordrebøkene er tomme, og dels ved et godt samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge i Rogaland. SkatteFUNN er enkelt å søke for bedriftene, har rask søknadsbehandling, og det er bedriften selv som bestemmer ambisjonsnivå og tema for prosjektet. Foto: Beate Nicoline Andersen
Økningen i antall søknader til SkatteFUNN fra Rogalandsbedriftene kan forklares dels ved at bedriftene innser at det er smart å tenke kunnskapsbasert innovasjon når ordrebøkene er tomme, og dels ved et godt samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge i Rogaland. SkatteFUNN er enkelt å søke for bedriftene, har rask søknadsbehandling, og det er bedriften selv som bestemmer ambisjonsnivå og tema for prosjektet. Foto: Beate Nicoline Andersen

Rogalandsbedriftene benytter seg i stor grad av SkatteFUNN-ordningen når de gjennomfører sine innovasjonsprosjekter. Fylket er nest størst i landet når det gjelder antallet søknader som ble sendt inn til skattefradragsordningen SkatteFUNN 1. september i år.

Økningen i antall søknader har vært stor de siste årene, og nær halvparten av søknadene handler om problemstillinger relatert til petroleumsindustrien. 

Tallene i Rogaland indikerer at særlig petroleumsnæringene forbereder seg på fremtiden ved å tenke mer på forskning og innovasjon enn tidligere – men også at de på grunn av situasjonen i bransjen nå har tid til å gjennomføre dette arbeidet, når ordrebøkene ikke lenger er fulle. 

Godt samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge

En del av økningen i antallet søknader fra Rogaland kan også forklares med et godt samarbeid i fylket mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, for å få flere bedrifter til å øke sine ambisjoner når det gjelder forskning og innovasjon for å utvikle nye produkter, tjenester og prosesser. 

De to virkemiddelaktørene har gjennom flere år samarbeidet godt rundt SkatteFUNN, og tilpasset sine tjenester til ulike bransjers og bedrifters behov for rådgivning, nettverk og finansiering. Målet er at næringslivet bruker tilbudene for å bygge langsiktig kunnskap og styrke sin omstillingsevne og konkurransekraft.

Kunnskapsbasert innovasjon blir viktigere

Bedrifter i alle fylker og næringer velger nå målrettet kunnskapsarbeid for å styrke sin konkurransekraft. Bedriftene forsker selv eller anvender eksisterende kunnskap på nye områder og i andre bransjer. Unik kompetanse, lavere produksjonskostnader, bedre logistikk og bedre samhandling mellom mennesker, er mål som går igjen i bedriftenes prosjekter. 

Ved hjelp av kunnskapen, vil næringslivet skape nye og bedre produkter og tjenester, effektive, miljøvennlige produksjonsprosesser og bedre forretningsmodeller. 

Overfører kunnskap til nye bruksområder

Det er en trend i hele landet at aktører ønsker å anvende sin unike kompetanse på nye områder og i andre bransjer for å bli mer konkurransedyktig og komme inn i nye markeder, også internasjonalt. Klarer de det, vil de kunne snu seg raskt når markedet endrer seg. 

Et godt eksempel er at nisjekompetanse innenfor olje og gass blant annet anvendes for å skape nye helsetjenester. Men også flyproduksjon, logistikk, energilagring og sikkerhetshåndtering er fagfelter som nyter godt av petroleumsbransjens kompetanse og erfaringer. 

180 prosent økning i antall innovasjonsprosjekter olje og gass

Petroleumssektoren er Norges største næring med hensyn til sysselsetting, verdiskaping, investeringer og skatteinngang. Fallende oljepris og redusert investeringsaktivitet har ikke så langt ikke påvirket innovasjonsaktiviteten innenfor olje og gass i SkatteFUNN: de siste fire årene har antallet innovasjonsprosjekter innenfor olje- og gass økt med 180 prosent.

Bedre og bærekraftig petroleumsvirksomhet

De fleste prosjekter er rettet mot mer kostnadseffektive oppstrøms løsninger. Typiske områder er effektiv, miljøvennlig, automatisert boring, bruk av sanntids data for reservoar og produksjonsstyring, undervannsløsninger, arktisk design og HMS. 

Rogaland utmerker seg

Det er en økning i antall søknader til SkatteFUNN fra de sterke petroleumsklyngene og rundt de store byene. Rogaland utmerker seg med over en tredel av søknadene fra denne næringen.

Tabellen under viser en oversikt over antall innsendte søknader til SkatteFUNN per garantifristen 1. september, fordelt på fylker, i perioden 2012-2015. Kilde: Forskningsrådet, SkatteFUNNs database 2. september 2015.

 

Fylke

 

Garanti 2012

 

Garanti 2013

 

Garanti 2014

 

Garanti

2015

Akershus

141

194

233

285

Aust-Agder

17

26

44

65

Buskerud

54

111

92

129

Finnmark

7

14

21

22

Hedmark

26

33

42

66

Hordaland

133

193

206

237

Møre og Romsdal

126

149

181

203

Nordland

83

64

104

114

Nord-Trøndelag

47

49

62

56

Oppland

39

34

50

77

Oslo

318

363

442

595

Rogaland

143

169

213

356

Sogn og Fjordane

16

34

60

43

Svalbard

1

0

0

0

Sør-Trøndelag

160

178

201

272

Telemark

38

55

50

65

Troms

44

53

52

66

Vest-Agder

48

51

66

88

Vestfold

67

88

102

132

Østfold

63

51

70

75

Totalt

1571

1909

2291

2946

 

Eksempler på SkatteFUNN-bedrifter:

Safe Supply AS, Sandnes, Rogaland

Daglig leder Odd Jarle Dale, mobil: 906 83 810, epost: odj@safe-supply.no.

Kort om bedriften: Bedriften leverer produkter til oljeindustrien som kan rasjonalisere, lette arbeidet, øke sikkerheten og ikke minst forbedre arbeidsmiljøet ved oljeboring. 

Fishbones AS, Sandnes, Rogaland.

Daglig leder Eirik Renli, mobil: 407 22 737, epost: eirik.renli@fishbones.as.

Dreamliner-teknologien er banebrytende og fortsatt under utvikling, sammen med Statoil, Lundin, Shell, Raufoss-miljøet m.fl. Teknologien installeres for å stimulere olje og gassbrønner i sandsteinreservoarer. Dette vil i de fleste tilfeller gi økt produksjon fra brønnen.  

Zaptec Charger AS, Stavanger, Rogaland. Eksempel på Bedrift som går fra oljeindustrien over til nye markeder med sin kjernekompetanse.

Daglig leder Brage Wårheim Johansen, mobil: 911 81 129, epost: bwj@zaptec.no.

Kort om bedriften: Selskapet bedriver forskning og utvikling av ladesystemer ved hjelp av miniatyrisert kraftelektronikk for tilrettelegging for masseproduksjon og salg av ladesystemer for bil.