Nye vekstnæringer trenger kunnskapsmiljøene

Norge går i dag glipp av store verdier fordi vi ikke er gode nok til å få forskningsresultater ut på markedet.

Fallende lønnsomhet på eksport av gass og olje viser at økonomien vår trenger flere bein å stå på. For å dyrke frem nye kunnskapstunge næringer og skape samfunnsløsninger trenger vi et velfungerende system og en kultur for å hente ut det uutnyttete potensialet i norske bedrifter og forskningsmiljøer. 

Dette var blant temaene som ble diskutert på Kommersialiseringskonferansen 2015 som ble arrangert av Oslotech, Abelia og Forskningsrådet. Arrangementet ble gjennomført i anledning 20-årsjubileet til Forskningsrådets FORNY-program og Forskningsparkens 30-årsjubileum.

Kultur for kommersialisering
Forskningsrådets FORNY-program har siden oppstarten for 20 år siden vært en pådriver for å skape en kommersialiseringskultur ved forskningsinstitusjonene og bidra til at ny kunnskap og teknologi når fram til markedene. 

Forskningsrådet har nå en strategi som er tydelig på at forskning i enda større grad skal resultere i innovative og bærekraftige løsninger. Universitetene spiller en særlig viktig rolle for utdanning og langsiktig forskning. Vi må kunne forvente at de tar sitt tredje oppdrag, innovasjon, på alvor ved å utvikle kultur og ledere som bidrar til at forskningsresultater omsettes til kommersielle og bærekraftige produkter og tjenester, sier Anne Kjersti Fahlvik, innovasjonsdirektør i Forskningsrådet.

Politikk må styrke kommersialiseringen
Abelia mener det er behov for en ny helhetlig innovasjonspolitikk i Norge. 

Som det ble påpekt på konferansen, er det stor forskjell på å ha et sveitserur og å ha alle delene til et ur liggende på et bord, uansett hvor perfekte enkeltdelene er. Det er et tankekors at virkemidlene for kommersialisering av forskning og offentlige innkjøpsordninger er så dårlig sammenkoplet, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli. 

Pay it forward
Karl-Christian Agerup, administrerende direktør i Oslotech, mener avstanden mellom industri og forskning i Norge er for stor. 

«Pay it forward»-kulturen virker. Næringslivsledere må slippe nye bedrifter til, åpne døren og si ja til å møte gründere, dele av sine kontakter og vise vei. Vi må åpne opp og endre holdningene våre. Det skal være lov å feile som gründer og vi skal vise frem de gode historiene. I inkubatoren StartupLab i Forskningsparken jobber 70 nye bedrifter, de jakter på den første kunden og retter seg mot globale markeder, sier Agerup.