Kreftforsker Harald Stenmark får Forskningsrådets pris for fremragende forskning

‒ Stenmark får prisen for funn som kan endre forståelsen av hvordan celledeling reguleres. Resultatene kan bli viktige for behandling av kreft og andre sykdommer. Han er også en miljøbygger som har bygget opp et verdensledende forskningsmiljø ved Senter for kreftbiomedisin, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Harald Stenmark er tildelt Forskningsrådets pris for fremragende forskning – Møbiusprisen – for 2015. Stenmark er leder for Senter for kreftbiomedisin, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

Senteret har publisert to artikler i Nature i år. Den ene forklarer hvordan cellene beskytter DNA for skade under celledelingen. Forskere ved senteret har oppdaget at en gruppe proteiner, som kalles ESCRT, reparerer hullene i membranene rundt de to nye cellekjernene mot slutten av celledelingen.

Senteret har også gjort et annet viktig funn som forklarer hvordan nervetråder som overfører impulser fra nerveceller til hjernen blir til. Trådene blir dannet når små blærer i nervecellen smelter sammen med cellens skall. Forskerne kom fram til at proteinet Kinesin-1 fungerer som en motor som frakter blærene til celleskallet. Deres teori er at kreftceller bruker en tilsvarende mekanisme ved spredning.

Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Årets Møbius, er på 1 million kroner.