KORRIGERT: Omstilling og optimisme: Bedriftene jakter kunnskap

Riktig ingress - prosenttall rettet: Nye tall viser at næringslivet i stor grad bruker forskning for å forbedre produkter og åpne nye markeder. Forskningsrådet har så langt mottatt 29 prosent flere søknader fra SkatteFUNN enn på samme tidspunkt i fjor, i tillegg til svært mange innovasjonsskisser.