Innovasjon på tvers av bransjer

Forskningsrådets BIA-program (Brukerstyrt innovasjonsarena) delte torsdag 29.januar ut 623 millioner kroner fordelt på 75 nyskapende prosjekter innen næringsrettet forskning.

Støtten fra Forskningsrådet utgjør 40% av prosjektkostnadene. Dermed blir FoU-midler for over 1,5 mrd kroner utløst gjennom tildelingen.

Felles for flere av de nye prosjektene er måten teknologi og kunnskap fra en sektor blir anvendt i en helt annen sektor. Hydro som bruker spillteknologi som støtte i lærings- og beslutningsprosesser, møbelprodusenten Ekornes som ser til bilprodusenter for å lære robotisert produksjon av seter og kullprodusenter som bruker biomasse fra landbruket til å utvikle grønt kull.

– Dette vitner om et næringsliv med stor innovasjonskraft, sier Arvid Hallen, direktør i Forskningsrådet. – Det er den sektoroverskridende forskningen og næringsutviklingen som vil gjøre norsk næringsliv i stand til å møte nye tider. Vi i Forskningsrådet oppfordrer FoU-aktører til å åpne opp for samarbeid og bryte grenser, det være seg landegrenser eller etablerte gjerder bransjer i mellom.

Moods of Norway forsker på reflekstråd

Flere bedrifter som ikke tidligere har søkt BIA om midler, har mottatt støtte i denne tildelingen. Moods of Norway er blant bedriftene som får støtte fra BIA. Selskapet har opplevd økonomisk motvind den siste tiden og bruker forskning som verktøy for omstilling. Prosjektet "Reflect your moods" handler om integrasjon av refleks i moteklær.

– Jeg synes det er utrolig bra at flere små selskaper med innovative løsninger har nådd opp i den harde konkurransen. Det viser at BIA møter behovene til små og store norske bedrifter som bruker forskning og innovasjon til verdiskaping, sier næringsminister Monica Mæland.

Bedriften Mellomrom Arkitekturpsykologi representerer et annet utradisjonelt prosjekt som har nådd opp i konkurransen i BIA. De vil lage et "svanemerke" for gode arbeidsplasser. Navnet er S.M.A.P – Smart. Attractive. Productive – merke for god arbeidsplassarkitektur.

– Vi ønsker alle søkere velkommen og er entusiastiske over det høye nivået på prosjektsøknadene. Vi ønsker forskning i bredden av næringslivet, fra byggebransjen til moteindustrien, og det er nøyaktig det vi får gjennom denne tildelingen, sier Arvid Hallén.