H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpner global helseforskningskonferanse

16. mars åpner H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit medisinerstudentenes konferanse om reproduktiv helse og ungdoms rettigheter. Dette er første del av den årlige internasjonale konferansen til Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC).

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er aktivt engasjert i HIV/AIDS-relatert arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Hun ble utnevnt til spesialutsending for UNAIDS i 2006.

Barneekteskap, seksualisert vold og diskriminering er realiteten for mange, og konferansen vil belyse hvordan unges rettigheter kan sikres når det gjelder reproduktiv helse.

Temaet for studentkonferansen er: "Youth-Centered Sexual and Reproductive Health and Rights in the Post-2015 Development Agenda".

Arrangører: Norsk medisinstudentforening (Universitetet i Oslo), det tverrfakultære forskningsområdet LEVE (Levekår i utviklingsland) ved Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd.

Tid: 16. mars, kl. 14.00

Sted: Gamle Festsal (Domus Academica, Urbygningen), Karl Johans gate 47, Oslo

Pressen er velkommen til å ta bilder og dekke H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits innlegg.

Forskningsrådets årlige konferanse for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC-konferansen) fortsetter 17. og 18. mars og hovedtemaet er: Hva kan forskning bety for post-2015 agendaen for kvinner og barns helse og rettigheter?

Det blir mer enn 350 deltakere fra hele verden.. Se program på: www.rcn.no/globvac

GLOBVAC er Forskningsrådets største helseprogram og overordnet målsetting er å støtte forskning som kan bidra til vedvarende bedringer i helsetilstanden og utjevning av helse-ulikheter for fattige mennesker i lav- og mellominntektsland.