Forskningsrådets SkatteFUNN nr. 2 i EU-ranking

EU-kommisjonen har vurdert 80 ulike skatteordninger som skal stimulere til forskning og utvikling (FoU). Norges SkatteFUNN-ordning ble nummer to, bare slått av en fransk ordning som gir unge, innovative bedrifter skattefradrag for forskningsprosjekter.

SkatteFUNN er enkelt å søke for bedriftene, har rask søknadsbehandling, og det er bedriften selv som bestemmer ambisjonsnivå og tema for prosjektet. Foto: Beate Nicoline Andersen
SkatteFUNN er enkelt å søke for bedriftene, har rask søknadsbehandling, og det er bedriften selv som bestemmer ambisjonsnivå og tema for prosjektet. Foto: Beate Nicoline Andersen

– Vi har jobbet mye for å gjøre ordningen så god som mulig, og så enkel å benytte seg av som mulig, sier Sander J. Tufte, avdelingsdirektør for SkatteFUNN i Forskningsrådet.

4000 bedrifter bruker ordningen

SkatteFUNN er en ordning som lar bedrifter trekke kostnader til forskning og utvikling fra på skatten. Dersom bedriftene ikke går med overskudd, får de pengene utbetalt i forbindelse med selvangivelsen. I fjor ble ordningen brukt av 4000 bedrifter.

– Hvis du jobber med å utvikle nye produkter eller tjenester, bør du søke. I fjor ble over 80 prosent av søknadene innvilget, sier Tufte.

Flere bør bruke SkatteFUNN

– Vi er glade for at mange benytter ordningen, men håper selvsagt at enda flere tar den i bruk framover. Skal norsk økonomi hevde seg, trenger vi enda flere innovative bedrifter som satser på forskning og utvikling, sier Tufte.