Årskonferanse: Petroleumsnæringen og Norges framtid

26. oktober arrangerer Forskningsrådet og programstyret for PETROSAM sin årskonferanse. Konferansen skal holdes ved NTNU med tittelen: ”Petroleumsnæringen og Norges framtid".

26. oktober arrangerer Forskningsrådet og programstyret for PETROSAM sin årskonferanse. Konferansen skal holdes ved NTNU med tittelen: ”Petroleumsnæringen og Norges framtid".

Norges forskningsråd arrangerer konferasen i samarbeid med Olje- og energidepartementet. Forskningsprogrammet PETROSAM2 er teknisk arrangør.

Konferansen handler om hva oljenæringen betyr for vårt samfunn, lokale arbeidsplasser og nasjonal økonomi. Den vil ta opp hvilke utfordringer næringen står overfor nå, og hvordan næringen best møter framtiden.

Foreløpig program for konferansen finner du her (PDF-2 694.3 KB)

Under konferansen tar vi opp grunnleggende spørsmål knyttet til petroleumsnæringen - hva har den betydd for det norske samfunnet? Hvilken kraft ligger i kompetansen den har i seg? Hvilke ringvirkninger gir næringen lokalt og nasjonalt? Og hvilke utfordringer står bransjen overfor i fremtiden?

Registerer deg til konferansen innen 19. oktober

Ingen deltakeravgift. Reise og eventuell overnatting ordnes av den enkelte.

Når: Mandag 26. oktober 2015

Hvor: NTNU, Realfagsbygget, auditorium R2, Høyskoleringen 5, Trondheim

OBS: Begrenset antall plasser. Ved påmelding gjelder førstemann-til-mølla. Arrangementet er gratis, men påmeldte som ikke møter vil bli belastet for servering (lunsj og tapas).