Verdensledende forsking på indre stemmer

Kenneth Hugdahl får Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Møbius-prisen, for sin banebrytende forskning på hjernen. Hugdahl, som leder forskergruppen ”fMRI - functional Magnetic Resonance Imaging” ved Universitetet i Bergen, forsker på fenomenet 'å høre stemmer', et vanlig symptom ved schizofreni. Forskningen hans har gitt økt innsikt i hvordan hjernen registrerer, bearbeider og tolker sanseinntrykk, og har gitt oss ny og bedre forståelse av schizofreni.

Kenneth Hugdahl. Foto: Thor Brødreskift
Kenneth Hugdahl. Foto: Thor Brødreskift

Forsker på indre stemmer
To oppdagelser de siste årene har plassert Hugdahl og hans gruppe ettertrykkelig på den internasjonale radaren: For det første viste Hugdahl og hans gruppe at hørselshallusinasjoner oppstår i et spesielt område av hjernen – i øvre del av venstre tinninglapp. I tillegg oppdaget gruppen at når schizofrene opplever at de ikke kan undertrykke de indre stemmene, henger dette sammen med nervecellenes aktivitet i fremre delen av hjernen - frontallappen. Hugdahl har vist at ved å trene pasienter på å utestenge reelle lyder fra ett og ett øre, kan de også lære å fortrenge de indre stemmene. 

Kenneth Hugdahl mottok det prestisjetunge stipendet ERC Advanced Grant i 2010 for sin forskning. Han er en sentral forsker ved Senter for forskning på mentale lidelser, som er et Senter for fremragende forskning (SFF) ledet av Universitetet i Oslo.
 
- Årets Møbius er en verdensledende forsker og en utpreget miljøbygger, heter det i juryens begrunnelse.

Kenneth Hugdahl er psykolog, men kobler ulike fagdisipliner sammen og har en bred, nevrobiologisk innfallsvinkel til sitt forskningsfelt. Han er kjent for sin evne til å etablere forskningssamarbeid på tvers av fagdisipliner og landegrenser, og for sin evne til å bygge sterke, tverrfaglige miljøer.

Kunnskapsministeren gratulerer
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er blant dem som gratulerer Hugdahl med Møbiusprisen:

- Kenneth Hugdahl er en forsker i verdensklasse, og et eksempel på at Norge kan lykkes med å bygge verdensledende forskningsmiljøer med hardt arbeid og langsiktig, målrettet innsats. I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning har Regjeringen varslet at vi vil trappe opp innsatsen for å få flere verdensledende miljøer i Norge. Det er nettopp forskermiljøer som det Kenneth Hugdahl har bygget opp vi har i tankene: høy kvalitet i forskningen, moderne utstyr og et miljø som tiltrekker seg de beste talentene, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Prisen "Årets Møbius" er på 1 million kroner.

Lenker:
http://www.forskningsradet.no/prognett-nevronor/A_se_indre_stemmer/1253962499979 (film)
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Indre_stemmer_fortrenger_de_ytre/1253971905761&p
Møbius-prisen: http://www.forskningsradet.no/no/Kva_er_ein_Mbius/1138785824284
Hugdahl-intervju: http://www.uib.no/aktuelt/82345/hubrointervjuet-kenneth-hugdahl