Stor interesse for Offentlig sektor- ph.d.

Over 200 offentlige virksomheter og ansatte har meldt interesse for Forskningsrådets nye ordning med Offentlig sektor-ph.d. I løpet av 2014 skal offentlige virksomheter kunne søke støtte for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad som er relevant for virksomhetens ansvarsområde.

204 offentlige virksomheter og ansatte svarte på Forskningsrådets forespørsel om å melde interesse for Offentlig sektor-ph.d. Et solid flertall sier de er interessert i å søke på ordningen.  

Oppmuntrende
- Det er svært oppmuntrende at vi har fått så mange tilbakemeldinger fra hele spekteret av offentlig sektor, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

 - Responsen tyder på at vi kan få mange ph.d.-grader med stor relevans for offentlige aktører i årene framover. Her vil vi kunne få kunnskap med stor relevans for innovasjon i offentlig sektor, understreker Hallén.

 Viktig budsjettsatsing
Hallén sier at ordningen med Offentlig sektor- ph.d. også er viktig for Forskningsrådets hovedsatsing "Flere aktive og sunne år".

- Satsingen handler om å gjøre samfunnet vårt bedre i stand til å møte utfordringene vi får med en økende andel eldre i befolkningen. Blant annet blir det viktig å sikre en tilstrekkelig arbeidsstyrke, sier Hallén.

Nærmere halvparten av de som har svart på interessemeldingen er kommuner eller fylkeskommuner. Det er stor bredde, både blant de offentlige virksomhetene som har svart og blant temaene de ønsker å forske på.

Hva er Offentlig sektor-ph.d.?
Kandidaten som skal ta en Offentlig sektor-ph.d. må ha opptak til doktorgradsprogram ved en doktorgradsgivende institusjon, med de samme kvalitetskrav og retningslinjer som gjelder for alle doktorgrader. Doktorgradsarbeidet skal være i tråd med virksomhetens langsiktige kompetansebehov.

Første utlysning for ordningen planlegges i løpet av første halvår 2014. Mer informasjon og utlysning vil komme på Forskningsrådets nettsider.