Starter byggingen av verdens kraftigste nøytronkilde

Verdens kraftigste nøytronkilde skal bygges i Lund i Sverige, og i dag legges grunnstenen ned for det gigantiske forskningsanlegget. Norge er et av 17 partnerland og skal betale 375 millioner kroner av byggekostnadene.

European Spallation Source (ESS) blir verdens kraftigste nøytronkanon. Ved forskningsanlegget skal forskerne akselerere opp protoner til høy hastighet og la dem kollidere med metall for å slå løs nøytroner. Nøytronene fra kollisjonen skal fanges opp og brukes i en rekke eksperimenter – mange med stor praktisk betydning for forskningsfelt som nanoteknologi, materialteknikk, fysikk, medisin, farmasi, biovitenskap, ingeniørvitenskap og arkeologi. 

De første nøytronstrålene er forventet i 2019, og de første eksperimentene vil kunne skje i 2023.

- Med ESS får vi et hypermoderne laboratorium og et verdensledende forskningsmiljø i et av våre naboland. Europeiske land etablerer i fellesskap et stort og moderne forskningsanlegg som vil bringe frem ny kunnskap, og Norge er med. Det åpner mange nye muligheter for norske universiteter, forskningsinstitutter og norsk industri, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

ESS er særskilt fremhevet på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur veikart, som er Forskningsrådets liste over forskningsinfrastrukturer som har spesielt stor strategisk betydning for Norge.

Byggekostnadene for anlegget er anslått til ca. 15 milliarder kroner. Norge skal bidra med 2,5 prosent av konstruksjonskostnadene.

Les mer om European Spallation Source: www.europeanspallationsource.se