Resultater fra NAV-evalueringen presenteres

Forskningsrådets evaluering av NAV-reformen avsluttes og torsdag 12. juni presenteres resultater og perspektiver fra evalueringen.

Forskningsrådet har gjennomført en evaluering av NAV-reformen, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Sammen med de første resultatene fra studiene av reformens effekter, presenteres nye resultater knyttet til brukerne og tjenestene i de lokale NAV-kontorene. Samlede resultater om NAV-reformen og perspektiver på offentlige reformer vil også presenteres. 

Konferansen arrangeres på Felix konferansesenter i Oslo (Bryggetorget 3), 12. juni fra kl. 9.30 - 15.30.

 Mer informasjon og program