Rekordstor tildeling til global helseforskning

- Prosjektene som har fått forskningsmidler vil bidra til å gi fattige mennesker i lav- og mellominntektsland bedre helse, sier utenriksminister Børge Brende. Forskningsrådet har tildelt 265 millioner kroner fra det Norad-finansierte programmet for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC).

GLOBVAC- programmets hovedmål er å styrke forskning som kan bidra til helseforbedringer i lav- og mellominntektsland. 

- Fortsatt dør 1,5 millioner barn under fem år hvert år av sykdommer som kunne vært unngått hvis disse barna hadde fått tilgang til vaksiner, opplyser Brende. 

Han understreker at Norge har ledende forskningsmiljøer blant annet innenfor mødre- og barnehelse som sammen med internasjonale samarbeidspartnere kan gjøre en viktig forskjell.

I tildelingen, som er den største for noe helseprogram i Forskningsrådet, er det lagt stor vekt på temaer som helsesystem og mødre- og barnehelse.

Nærmere ti millioner barn under fem år dør hvert år, og mer enn 95 prosent av disse dødsfallene er blant fattige mennesker i lav- og mellominntektsland. Lite av verdens utgifter til helseforskning fokuserer på helseproblemer i utviklingsland.

- Vi har lenge ønsket å styrke dette forskningsområdet. Det dreier seg om store globale utfordringer der Norge kan ta et større ansvar, sier sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet. 
 
Hallén understreker at det derfor gledelig med økende interesse for global helse og global helseforskning i Norge. De siste årene har det vært en markant økning i antall søknader til GLOBVAC-programmet.

Banebrytende forskning
Forskningsprogrammet har bidratt med banebrytende resultater innenfor global helseforskning. Eksempelvis presenterte et prosjekt nylig resultater som kan bidra til å forhindre hiv-smitte fra mor til barn.  Professor Thorkild Tylleskär fra Universitetet i Bergen har undersøkt hvordan et spesifikt medikament virker på barn som har fått morsmelk av sine hiv-smittede mødre. I løpet av det første leveåret ble kun 1,5 prosent av disse smittet. Forskerne anser dette for å være et svært godt resultat.

Programmet har også bidratt med å finansiere utviklingen av en ny og rimelig vaksine mot det dødelige rotaviruset. På verdensbasis dør årlig om lag en halv million barn av diaré, forårsaket av rotaviruset. Indiske forskere har i samarbeid med internasjonale miljøer utviklet Rotavac-vaksinen som kan redde tusenvis av liv.

GLOBVAC dekker global helse bredt med prioritet for prosjekter innenfor vaksinasjon og vaksinasjonsforskning, familieplanlegging, reprodukriv helse og mor/barn-helse, helsesystemer og helsepolitikkforskning, teknologi og metodeutvikling, og implementeringsforskning.