Lanserer strategisk innspill til fremtidens miljøforskning 28. januar

Økt samarbeid og nye forskningsgrep er nødvendig for å løse fremtidens miljøutfordringer. Det er kjernen i Miljø21, dokumentet som forskning, forvaltning, næringsliv og organisasjoner håper skal danne grunnlag for en FoU-strategi for alle aktører innenfor miljøforskningen.

Forskningsrådets administrerende direktør, Arvid Hallén og seniorforsker Bjørn Kaltenborn fra ledergruppen i Miljø21 overrekker det strategiske innspillet til klima- og miljøminister Tine Sundtoft i Oslo 28. januar.

Forskningsrådet tok mot slutten av 2012 initiativ til å få et nytt kunnskapsgrunnlag som basis for å etablere nye satsinger innenfor miljøforskningen. Alle som ønsket det kunne si sin mening om hva de mener er viktig for miljøforskningen fremover. 160 innspill fra forskning, forvaltning og næringsliv dannet grunnlaget for det som har blitt "Miljø21 – Miljø i alt".

Miljø21s overordnede anbefalinger er:

  • Det er behov for en nasjonal strategi for miljøforskning
  • Miljøforskning må defineres bedre, og statistikk må fremskaffes
  • Offentlig finansierte miljødata må ivaretas og tilgjengeliggjøres
  • Bedre målretting av midler til forskning
  • Miljøforskning må omfatte både fagspesifikke og tverrfaglige prosjekter
  • Syntesesenter for bedre formidling av miljøforskning
  • Økt samarbeid mellom næringslivet og miljøforskningen
  • Miljøforskning kan ikke utøves uavhengig av klimaforskningen – og omvendt

Kunnskapsgrunnlaget er strategisk og faglig avgrenset til Naturmangfold, Landskap og kulturmiljøer, Forurensning, forbruk og avfall og Miljø og næring. Hvert område har vært representert med en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Lederne for arbeidsgruppene har sammen utarbeidet en overordnet rapport. Alt har vært ute til åpen høring.

Anbefalingene i Miljø21 er et innspill til Forskningsrådets eget arbeid med miljøforskningen videre fremover, og også til andre aktører innenfor forskning, forvaltning, regjering, næringsliv og organisasjoner. 

Sted: Felix konferansesenter, Aker Brygge  Tid: 28. januar kl. 10.00-12.00 

Detaljert program:
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Miljo21__Miljo_i_alt_Lanseringsseminar/1253991650251

Kontaktinformasjon:

Senior kommunikasjonskonsulent Elisabeth Skjønsberg

Mobil: 945 35 675

Epost: els@forskningsradet.no