Investerer milliardbeløp i grønn vekst

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Enova og Transnova har signert en samarbeidsavtale på energi- og miljøteknologi i perioden 2014 - 2017 på ONS i Stavanger 27. august. Sammen skal de investere over en milliard kroner for å stimulere til grønn vekst i Norge.

F.v. Konrad Pütz fra Transnova, adm.dir i Enova Nils Kristian Nakstad, adm. dir i Forskningsrådet Arvid Hallén og konst. dir. i Innovasjon Norge  Finn Kristian Aamodt signerte avtalen om grønn vekst på ONS i Stavanger.
F.v. Konrad Pütz fra Transnova, adm.dir i Enova Nils Kristian Nakstad, adm. dir i Forskningsrådet Arvid Hallén og konst. dir. i Innovasjon Norge Finn Kristian Aamodt signerte avtalen om grønn vekst på ONS i Stavanger.

- Avtalen er en videreføring av samarbeidet i virkemiddelapparatet og skal sikre gode betingelser for grønn vekst i Norge, sier Arvid Hallén, administrerende direktør for Norges Forskningsråd.

Virkemiddelapparatet er offentlige aktører med felles målsetning og et nært samarbeid. Avtalen innebærer at de skal arbeide for at samarbeidet blir enda tettere.

- Denne avtalen vil gjøre at vi framstår mer samlet. Det skal gjøre det enklere for alle som bruker virkemiddelapparatet, sier Hallén.

Tung satsning på grønn vekst

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Enova og Transnova har til sammen over en milliard kroner tilgjengelig for bedrifter som ønsker å investere i miljø- og klimateknologi. Den nye samarbeidsavtalen om grønn vekst etterfølger samarbeidsavtalen fra 2006 - 2009 om introduksjon av ny teknologi og Programrådet for Miljøteknologi i perioden 2011 - 2013.

Samarbeidsavtalen skal konkretisere samarbeidet mellom virkemiddelaktørene og slik bidra til å oppfylle regjeringens strategi for næringsutvikling og grønn vekst.

Samarbeidet vil ha vekt på å:

  • identifisere og gjennomføre felles satsninger
  • koordinere ved oppfølging av nasjonale policyer og strategier
  • dele kompetanse og samspille på saksbehandlernivå
  • gjennomføre felles profileringsaktiviteter/arrangementer
  • gjennomføre felles prosjekter rettet mot bedrifter