Internasjonalt gjennombrudd: Laksens arvemateriale kartlagt

Forskere og havbruksnæring får i dag en skattekiste med nyttig kunnskap, idet den fullstendige oversikten over laksens arvemateriale publiseres. Norge har sittet i førersetet for prosjektet.

Kartleggingen av laksens arvemateriale er et vitenskapelig gjennombrudd og resultatet av fem års internasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Chile og Canada. På en internasjonal konferanse i Vancouver i dag offentliggjøres funnene.

Forskere og havbruksnæring kan nå bruke den nye kunnskapen til å produsere enda friskere fisk og sunnere mat, og til å videreutvikle lakseoppdrett på en mer miljøvennlig måte.

Mange gåter i laksens liv gjenstår fortsatt å løse, men det internasjonale lakseprosjektet har tatt lakseforskningen et stort skritt fremover.

- Vi kjenner nå hver bokstav og kode i laksens arvemateriale og har fått et kraftig verktøy til å forstå sammenhengen mellom arvestoffets koder og laksens biologi, sier administrerende direktør i forskningsrådet, Arvid Hallén.

Den nye kunnskapen vil komme til nytte i arbeidet med å forbedre avl, utvikle nye vaksiner, gi bedre fôring og forstå mer om hva som skjer når rømt oppdrettsfisk blander seg med villaks.

- Vi har investert mye i dette samarbeidet, og for å få det omsatt i produkter som vil gi verdier må vi fortsette å å investere i kunnskap på dette feltet, påpeker Hallén.