H.K.H. Kronprinsessen deler ut pris for autismeforskning

Kronprinsesse Mette-Marit deler ut prisen for beste forskningsartikkel innen forskning på rusmidler og psykisk helse, tirsdag 4. februar i Trondheim.

Prisen deles ut i regi av Norges forskningsråd i forbindelse med konferansen "Sammen om fremtidens forskning".

Årets prisvinner er Pål Surén ved Folkehelseinstituttet. Han mottar prisen for artikkelen "Association Between Maternal Use of Folic Acid Supplements and Risk of Autism Spectrum Disorders in Children" som ble publisert i The Journal of American Medical Assosciation (JAMA) i februar 2013.

Artikkelen omhandler en studie som indikerer at kvinner som tar folsyretilskudd fra fire uker før, til åtte uker etter starten av et svangerskap, kan ha 40 prosent lavere risiko for å føde barn med klassisk autisme.

Studien har tatt utgangspunkt i den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og autismestudien (ABC-studien). Den aktuelle studien inkluderte MoBa-deltakere født fra 2002-2008, og omfattet totalt 85 176 barn.

Forskningsrådets administrerende direktør, Arvid Hallén, fremhever betydningen av forskningen bak studien.

– Det er viktig at vi fra norsk side kan bidra til den internasjonale kunnskapsfronten. Denne studien er et svært godt eksempel på hvordan norske befolkningsundersøkelser og gode helseregistre kan gi forskning som er av stor nytte for befolkningen.

Prisutdeling finner sted på Royal Garden Hotell i Trondheim fra kl. 18:00 til 19:05. den 4.2.14

Kontaktinformasjon

Geir Aas
Kommunikasjonsrådgiver
Norges forskningsråd
gaa@forskningsradet.no
Tlf
: 45688608