Første kvinne i sjefsstolen til CERN

CERN har utnevnt den italienske fysikeren dr. Fabiola Gianotti som ny generaldirektør fra 1. januar 2015. Utnevnelsen blir formelt vedtatt av CERNs beslutningsorgan i desember.

Fabiola Gianotti var leder av ATLAS-eksperimentet fra mars 2009 til februar 2013, perioden da CERNs eksperimenter ATLAS og CMS annonserte at de hadde dokumentert at det såkalte Higgs-bosonet virkelig eksisterte – en oppdagelse verden hadde ventet lenge på. De to fysikerne Francois Englert og Peter Higgs fikk Nobelprisen i fysikk i 2013 for den teoretiske oppdagelsen av denne partikkelen.

Det er en stor ære og et stort ansvar å ta over jobben som lederfor CERN, sier Fabiola Gianotti.

–Ved CERN drives det forskning på aller høyeste nivå. CERN er en viktig kilde til stolthet og inspirasjon for fysikere over hele verden, opphavet til fremragende teknologi og innovasjon, et oppkomme når det gjelder kunnskap og utdanning og et lysende eksempel på verdensomspennende, harmonisk forskningssamarbeid. Det er kombinasjonen av disse fire egenskapene som gjør at CERN er blitt en virkelig unik institusjon som bidrar til å skape både bedre forskere og bedre mennesker, sier hun.

Fabiola Gianotti er den første kvinnen i stillingen som CERNs generaldirektør.

http://home.web.cern.ch/