Elever skal forske på språket de voksne ikke forstår

Til høsten arrangeres det for første gang en nasjonal forskningsdugnad for å kartlegge bruk av språk og dialekter blant barn og unge i Norge. I Forskningskampanjen 2014 skal skoleelever til og med videregående skole særlig forske på ord og uttrykk de bruker og som voksne ikke forstår.

For å samle inn data til forskerne skal elevene intervjue andre unge om språk og språkbruk. Her tester elever fra 5A ved Vassbonn skole intervjuskjemaene. Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman
For å samle inn data til forskerne skal elevene intervjue andre unge om språk og språkbruk. Her tester elever fra 5A ved Vassbonn skole intervjuskjemaene. Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman

Vi har mange språk og dialekter i Norge i dag, men vi vet ikke nok om hvordan de faktisk brukes. I Forskningskampanjen 2014 ber derfor språkforskere elever om hjelp til å finne ut hvilke språk de unge kan og når de bruker dem. Forskningskampanjen arrangeres hver høst, og hvert år hjelper skoleelever forskere med å undersøke et nytt tema.

- Med Forskningskampanjen vil Forskningsrådet vise barn og unge hvordan forskning foregår, og gi dem en mulighet til å bidra i et reelt forskningsprosjekt, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Skal ta tempen på språket
I årets kampanje skal elevene notere seg slangord, lånord, engelske ord eller andre og uttrykk som de selv og som andre jevnaldrende bruker. De skal også undersøke hvor mange språk og dialekter som er representert i klassen og i hvilke situasjoner de ulike språkvariantene brukes. Forskere ved MultiLing Senter for flerspråklighet (Universitetet i Oslo) skal analysere dataene elevene samler inn. Med hjelp fra elevene håper de å få en bedre forståelse av det språklige mangfoldet i Norge og hvordan språket endres.

Språkforsker Bente Ailin Svendsen ved MultiLing er spent på hva elevene finner ut:

- Det er de unge som tar i bruk nye ord og vendinger, og det er ofte her språkendringer starter, forteller forskeren. – Når man forsker på endringer i språket er det derfor spesielt nyttig å få hjelp av barn og unge, påpeker Svendsen.

Forskningskampanjen arrangeres hvert år i forbindelse med forskningsfestivalen Forskningsdagene. Kampanjen foregår i september, men allerede nå er det mulig for skoler å melde seg på!

Fakta om Forskningskampanjen

  • Arrangeres hvert år i forbindelse med Forskningsdagene i september.
  • Åpner nå for påmelding fra alle klassetrinn, også videregående.
  • Er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Nettverk for Miljølære (Universitetet i Bergen) og et forskningsmiljø.
  • Årets forskningsmiljø er MultiLing Senter for flerspråklighet, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo

Lenker:
www.forskningskampanjen.no (direkte til påmelding: http://www.miljolare.no/ord/ )
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Skoleelever_skal_hjelpe_sprakforskere/1253996856662/p1174467583739 

Kontaktperson: Marit Møllhausen, 934 09 108, mmo@forskningsradet.no

Alle foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman