CERN frigjør forskningsdata fra partikkelakseleratoren LHC

CERN gir alle som ønsker det tilgang til kollisjonsdata fra eksperimentene ved partikkelakseleratoren LHC gjennom en ny portal (CERN Open Data Portal).

- Etableringen av CERN Open Data er et viktig skritt for oss. Data fra forskningen ved LHC-programmet er det mest verdifulle utkommet av alle LHC-eksperimentene, og nå deler vi disse med resten av verden. Vi håper dataene vil være en støtte og inspirasjon for både forskere, studenter og alle som er interessert i forskning og vitenskap, sier CERNs generaldirektør Rolf Heuer.

Prinsippet om åpen tilgang er nedfelt i CERNs statutter. Alle vitenskapelige artikler fra LHC har blitt publisert i Open Access og har vært gratis for alle å lese og bruke.  Nå utvider LHC dette prinsippet til å omfatte også data fra kollisjonene i årene fremover.

De første dataene som nylig ble publisert i CERNs portal for åpne data, kommer fra CMS-eksperimentet. Dette er data som ble produsert i 2010. Sammen med datasettene legger CERN ut IT-verktøy i åpen kildekode som kan brukes til å lese og analysere dataene, samt tilhørende dokumentasjon.

CERNs portal gir dessuten tilgang til utvalgte data fra eksperimentene ALICE-, ATLAS-, CMS- og LHCb-kollaborasjonene. Dette er datasett som har vært spesielt utviklet for undervisning, for eksempel CERN Masterclasses, et undervisningstilbud mer enn 10.000 elever på videregående skoler over hele verden benytter seg av hvert år. 

Lenker:

Open Data Portal: http://opendata.cern.ch

CERNs retningslinjer for åpen data: http://opendata.cern.ch/collection/data-policies

CMS Open Data: http://cms.web.cern.ch/news/first-batch-lhc-open-data-cms-released